Dyn yn yr ysbyty wedi i'w gar daro coeden

  • Cyhoeddwyd
Car hitting treeFfynhonnell y llun, Max Jones, Crymych

Aed ag un dyn i'r ysbyty brynhawn Sul wedi i'w gar daro yn erbyn coeden wrth iddo adael yr M4.

Ar un adeg roedd yna oedi difrifol i deithwyr a oedd yn teithio rhwng cyffyrdd 34 a 35 ger Pencoed ar y draffordd i gyfeiriad y gorllewin.

Fe ddigwyddodd y ddamwain ychydig cyn 15:00.

Cafodd y gwasanaeth tân, yr ambiwlans a'r heddlu eu galw.

Mae un person yn cael triniaeth yn yr Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd ond dyw hi ddim yn glir pa mor ddifrifol yw ei anafiadau.

Mae ffyrdd yn parhau i fod ar gau ac mae gyrwyr yn wynebu cryn oedi.

Ffynhonnell y llun, Traffig Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cryn oedi ar yr M4 yn fuan wedi'r ddamwain