Nofiwr yn ddi-euog o dreisio myfyriwr 19 oed

Otto Putland Image copyright Wales news service
Image caption Mae Otto Putland wedi cynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad

Mae rheithgor yn Llys y Goron Caerdydd wedi cael nofiwr rhyngwladol yn ddieuog o dreisio dynes funudau ar ôl i'w gyfaill gael rhyw â hi.

Roedd Otto Putland, 24 oed, wedi ei gyhuddo o dreisio'r myfyriwr 19 oed, ar ôl iddi gael rhyw cydsyniol gyda'r nofiwr Olympaidd, Ieuan Lloyd.

Ond ar ôl dwy awr o drafod, roedd y rheithgor yn unfrydol fod Mr Putland yn ddieuog.

Clywodd y llys bod y myfyriwr wedi cael rhyw gyda Mr Lloyd ar ôl mynd i'w gartref yng Nghaerdydd.

Ond fe aeth Mr Putland - wnaeth gynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad 2014 lle bu'n cystadlu mewn nofio dulliau rhydd cefn a chymysg - i'r ystafell ar ôl i Mr Lloyd adael, ac fe gafodd ryw gyda'r ferch.

Cafodd Mr Putland ei arestio ym mis Tachwedd 2016, 16 mis ar ôl y digwyddiad honedig.

Dywedodd y ferch wrth yr heddlu bod Mr Putland wedi ei threisio hi, ond roedd y nofiwr yn mynnu fod y rhyw yn gydsyniol.

Pynciau Cysylltiedig