Cymeradwyo gosod gorsaf dywydd ar gopa'r Wyddfa

Hafod Eryri
Image caption Byddai'r polyn 1.8m sy'n dal yr orsaf dywydd yn mynd ar do Hafod Eryri ar y copa

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi rhoi sêl bendith i gynlluniau i osod gorsaf dywydd ar gopa'r Wyddfa.

Fe fydd yr orsaf ar ffurf un polyn 1.8 metr uwchben to Hafod Eryri.

Nod yr orsaf fydd gallu rhoi adroddiadau manwl am y tywydd ar y copa, gyda'r gobaith o leihau damweiniau i gerddwyr a mynyddwyr.

Roedd swyddogion yr awdurdod wedi argymell cymeradwyo'r cais i osod yr orsaf dywydd, ac fe gafodd hynny ei gymeradwyo mewn cyfarfod ddydd Mercher.

Croeso Cymru - y corff sy'n gofalu am dwristiaeth ar ran Llywodraeth Cymru - fydd yn talu am yr orsaf, a bydd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y tymheredd a lefel y gwynt ar y copa.

Gyda 500,000 o bobl yn ymweld â'r mynydd yn flynyddol, mae'r timau achub mynydd lleol yn brysur, ond y gobaith yw y gellir osgoi nifer o ddamweiniau os fyddai ymwelwyr yn talu sylw i'r adroddiadau tywydd o'r copa.

Mae adroddiad i aelodau'r awdurdod yn dweud fod y cais yn cyd-fynd â swyddogaeth yr awdurdod i ddarparu adroddiadau tywydd i'r funud i ymwelwyr, ac nad yw dyluniad yr orsaf yn edrych allan o le ar y copa.

Straeon perthnasol