'Embaras' diffyg ffurflenni amlosgi yn y Gymraeg

trefnwr angladdau
Image caption Mae Iolo Owen o Roberts ac Owen wedi bod yn ymgyrchu ar y mater ers blynyddoedd

Mae cyfarwyddwr angladdau o Ben-y-Groes yng Ngwynedd yn dweud ei bod yn sefyllfa sy'n creu embaras nad oes ffurflen Gymraeg ar gael ar hyn o bryd i gael caniatâd i deulu amlosgi corff.

Mae Iolo Owen wedi bod yn ymgyrchu ar y mater yma ers rhai blynyddoedd.

Dywedodd Mr Owen wrth raglen Post Cyntaf Radio Cymru bod ffurflenni ar gael yn y Gymraeg cyn 2009, ond fe gafodd y rheolau eu newid bryd hynny.

Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn mynnu y bydd cyfieithiadau Cymraeg o'r holl ffurflenni amlosgi "yn cael eu cyhoeddi yn fuan".

Doedd Cyngor Gwynedd ddim â'r hawl i gyfieithu'r ffurflenni swyddogol chwaith.

'Addewid wedi'i dorri'

Dywedodd Mr Owen: "Y broblem o'n safbwynt ni ydy'n bod ni wedi cael set o ffurflenni - cais i amlosgi 'da ni i fod i gyflwyno i'n cleientiaid - ac maen nhw'n uniaith Saesneg.

"Maen nhw wedi bod yn uniaith Saesneg ers 2008 pryd newidwyd y Ddeddf Amlosgi, ac er yr addewid i ddiwygio'r ffurflenni maen nhw'n dal yr un fath.

"Be sy' wedi'n siomi ni ydy bod y set newydd o'r ffurflenni da ni wedi'u cael - sy'n weithredol ers 6 Ebrill - yn dal yn uniaith Saesneg. Mae'n ychydig bach o embaras ar hyn o bryd.

"'Da ni'n cael ein dirwyon parcio gan ein hawdurdod lleol yn ddwyieithog, 'da ni'n cael ein hanfonebau drwy'r post yn ddwyieithog, felly pam nad ydy'r gwasanaeth elfennol hwn ar gael yn y Gymraeg?"

'Cyhoeddi yn fuan'

Ond mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn dweud fod y rheolau newydd ddaeth i rym ar 6 Ebrill yn golygu y bydd ffurflenni dwyieithog ar gael.

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth: "Ar 6 Ebrill 2018, daeth rheolau amlosgi newydd i rym, sy'n cynnwys cyhoeddi ffurflenni a chanllawiau yn Gymraeg a Saesneg am y tro cyntaf.

"Rydym yn disgwyl y bydd cyfieithiadau Cymraeg o'r holl ffurflenni amlosgi yn cael eu cyhoeddi yn fuan."

Er cyhoeddiad y Weinyddiaeth Gyfiawnder, dywedodd Mr Owen ei fod yn parhau'n amheus am eu bod wedi gwneud addewid o'r fath yn y gorffennol.

"Dydw i ddim yn dal fy ngwynt, oherwydd dywedwyd sentiment cyffelyb iawn 'nôl yn 2009 pan gyflwynwyd y ffurflenni," meddai.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol