Saethu dyn gyda gwn taser
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Dyn yn ceisio trywanu plismon ar ôl cael ei saethu â taser

10 Ebrill 2018 Diweddarwyd 15:05 BST

Mae dyn a geisiodd drywanu plismon gyda dwy gyllell ar ôl cael ei saethu gyda taser wedi cael ei garcharu am bedair blynedd.

Cafodd swyddogion eu galw i fflatiau yng Nghaerllion ar 2 Hydref 2017 yn dilyn adroddiadau fod Tony Buttigieg yn ymddwyn yn afreolus ac yn curo ar ddrysau.

Ni chafodd PC Rhydian Jones ei anafu yn ystod yr ymosodiad am ei fod yn gwisgo fest diogelwch, ond clywodd y llys ei fod yn "wirioneddol yn poeni am ei fywyd" ac mai dyma oedd "digwyddiad mwyaf brawychus ei fywyd".