Heddlu Gwent yn chwilio am lofrudd yng Nghaerffili

Christopher Paul Image copyright Heddlu Gwent
Image caption Cafodd Christopher Paul ei garcharu am oes yn 1992

Mae'r heddlu yn chwilio am lofrudd wedi iddo dorri amodau ei drwydded.

Dywedodd Heddlu Gwent fod Christopher Paul, 45, o Gaerffili wedi ei garcharu am lofruddiaeth yn 1992.

Cafodd Paul ei ryddhau ar drwydded o garchar Parc, Pen-y-bont, ar 21 Mehefin 2016.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu fod Paul wedi torri amodau ei drwydded, a'i fod wedi ei alw yn ôl i'r carchar.

Mae Heddlu Gwent yn gwrthod rhyddhau gwybodaeth ynglŷn â sut na phryd y cafodd amodau'r drwydded eu torri.

Image caption Cafodd Aneurin Caradog Williams ei ddarganfod yn farw yn ei gartref

Fe wnaeth Paul gael dedfryd o garchar am oes yn 1992 am lofruddio cyn-athro celf y flwyddyn flaenorol.

Cafodd Aneurin Caradog Williams, 63, ei ddarganfod wedi ei glymu yn ei gartref yn Llanbradach.

Ar y pryd roedd yr heddlu yn credu mai lladrata oedd y rheswm tu ôl i'r llofruddiaeth.

Dangosodd profion fod Mr Williams wedi marw ar ôl cael ei fygu.

Image caption Roedd Christopher Paul yn 19 pan gafodd Mr Williams ei lofruddio

Cafodd Paul ei garcharu am oes yn Llys y Goron Caerdydd yn 1992, ynghyd â chyd-droseddwr 17 oed.

Mae'r heddlu wedi gofyn i'r cyhoedd gysylltu os oes ganddyn nhw unrhyw wybodaeth am ei leoliad.

Pynciau Cysylltiedig