Cwis: Papur pa fro?

Cafodd papur bro cyntaf Cymru, Y Dinesydd, ei gyhoeddi ym mis Ebrill 1973 - union 45 mlynedd yn ôl.

Ers hynny mae degau o bapurau bro eraill wedi'u sefydlu mewn ardaloedd a bröydd o gwmpas Cymru a thu hwnt.

I nodi'r garreg filltir, beth am brofi'ch gwybodaeth o ba bapurau sy'n gwasanaethu pa ardaloedd?


Pynciau Cysylltiedig