Gwesty'n canslo cyfarfod grŵp hawliau merched wedi ffrae

Ffrae cyfarfod Image copyright Google
Image caption Roedd cyfarfod AWoman's Place UK i fod i gael ei gynnal yng ngwesty'r Mercure Holland House nos Iau

Mae ffrae wedi codi ar ôl i westy yng Nghaerdydd ganslo cyfarfod oedd wedi ei drefnu gan grŵp sy'n ymgyrchu ar gynlluniau i newid y gyfraith ar gydnabod rhywedd.

Cyhoeddodd gwesty'r Mercure Holland House fod digwyddiad oedd wedi ei drefnu gan A Woman's Place UK nos Iau wedi ei ganslo.

Dywedodd y grŵp ymgyrchu mai eu bwriad oedd cynnal trafodaeth "barchus ar sail tystiolaeth" ar newidiadau i'r Ddeddf Cydnabod Rhywedd "ac i leisiau menywod gael eu clywed".

Dywedodd y gwesty ei fod wedi atal y cyfarfod oherwydd ei fod wedi ymrwymo i "waredu unrhyw achosion o wahaniaethu".

Ond dywedodd Woman's Place UK eu bod wedi eu syfrdanu gyda'r penderfyniad gan fynnu y bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal mewn lleoliad arall.

'Amddiffyn hawliau menywod'

Ymhlith y rhai oedd i fod i siarad yn y cyfarfod oedd cyn Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Helen Mary Jones.

Dywedodd A Woman's Place UK eu bod yn "unedig yn ein cred y dylid amddiffyn hawliau menywod" a'u bod yn erbyn unrhyw fath o wahaniaethu.

Maen nhw'n galw am adolygiad o sut y bydd hunan-ddatgelu rhywedd yn effeithio ar leoedd i fenywod yn unig.

Mae'r grŵp hefyd yn galw ar y llywodraeth i ymgynghori ar sut y bydd hunan-ddatgelu yn effeithio ar gasglu data ar feysydd fel trosedd, cyflogaeth a monitro'r bwlch cyflog rhwng y rhyweddau.

Dywedodd Ruth Serwotka, undebwr a chyd-sylfaenydd A Women's Place UK ar Twitter: "Rwy'n rhan o fudiad ffeministaidd sy'n ymgyrchu i gadw'r rhannau o'r Ddeddf Cydraddoldeb sy'n gwarchod menywod."

'Atgas, mileinig'

Ond mae Pride Cymru wedi disgrifio dilynwyr A Woman's Place UKfel un "atgas, mileinig".

Dywedodd cadeirydd Pride Cymru, Lou Thomas: "Er ei bod hi'n ymddangos bod A Woman's Place yn canolbwyntio ar faterion i ferched yn unig, ein cred ni - ac fe fyddai golwg sydyn ar Twitter a phlatfformau cyfryngau eraill yn dangos - yw eu bod nhw, os nad fel sefydliad ond yn sicr o ran eu dilynwyr, yn atgas, mileinig ac yn gwahaniaethu yn erbyn pobl traws-ryweddol.

"Dydw i erioed wedi gweld A Woman's Place yn condemnio'r casineb ac atgasedd sy'n cael ei anelu at y gymuned traws."