Llys yn cael milwr yn ddieuog o gyhuddiadau terfysgol

Mikko Vehvilainen Image copyright Heddlu West Midlands
Image caption Roedd Vehvilainen yn byw ym marics y fyddin ym Mhontsenni

Mae milwr o Bowys wedi ei gael yn ddieuog yn Llys y Goron Birmingham o gyhuddiadau'n ymwneud â therfysgaeth.

Fe gafwyd yr Is-gorpral Mikko Vehvilainen yn ddieuog o fod â dogfen yn ei feddiant allai fod o ddefnydd i drefnu digwyddiad terfysgol, a dau gyhuddiad o gyhoeddi sylwadau ar-lein allai ysgogi casineb hiliol.

Mae milwr arall, Mark Barrett, wedi ei gael yn ddieuog o fod yn aelod o fudiad terfysgol.

Roedd Vehvilainen yn gwasanaethu gyda'r fyddin o farics Pontsenni yn Aberhonddu.

Daeth yr heddlu o hyd i ynnau, cyllyll machete a deunydd Natsïaidd yn ei gartref yno.

Clywodd y rheithgor ei fod yn cyhoeddi negeseuon yn rheolaidd ar wefannau o blaid goruchafiaeth pobl gwyn.

Roedd hefyd wedi dweud wrth ei wraig mai am fod yn wladgarwr yr oedd yn cael ei arestio.

Roedd Vehvilainen wedi pledio'n euog i fod ag arf yn ei feddiant, sef chwistrellydd (pepper spray) ac fe fydd yn cael ddedfrydu ddydd Gwener.

Pynciau Cysylltiedig