Gorchymyn i berchnogion cwmni sgipiau ad-dalu £300,000

Gwastraff Image copyright CNC
Image caption Roedd busnesau a chynghorwyr lleol wedi cwyno am faint y gwastraff oedd yn safle Porthmadog Skip Hire

Bydd yn rhaid i dri pherchennog busnes llogi sgipiau o Wynedd ad-dalu bron i £300,000 ar ôl cael eu carcharu y llynedd am dorri rheolau amgylcheddol.

Cafodd Patricia Mary Gaffey, 64, Michael John Gaffey, 59, a Joseph Benedict Gaffey, 53, o gwmni Porthmadog Skip Hire eu carcharu am 10 mis yr un fis Mawrth 2017 ar ôl pledio'n euog i gyhuddiadau o gadw gwastraff mewn modd oedd yn debygol o achosi niwed i iechyd a llygredd i'r amgylchedd.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Iau eu bod wedi elwa o £1.5m o ganlyniad i'w troseddu, ond dan orchymyn Deddf Elw Troseddau, fe fydd yn rhaid iddyn nhw ad-dalu rhywfaint o'r arian at gostau clirio'r safle yn Ystâd Ddiwydiannol Penamser.

Bydd yn rhaid i Joseph Benedict Gaffey dalu £92,102; Patricia Gaffey £86,729 a Michael Gaffey £113,293.

Clywodd yr achos gwreiddiol bod y cwmni'n cadw llawer mwy o wastraff na'r 5,000 tunnell y flwyddyn oedd wedi'i nodi ar eu trwydded amgylcheddol, a doedd y gwastraff ddim yn cael ei storio'n gywir.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) bryd hynny bod yna berygl sylweddol i iechyd a'r amgylchedd, yn enwedig pe bai'r gwastraff yn achosi tân.

Image copyright Cyfoeth Naturiol Cymru
Image caption Doedd dim hawl cadw gwastraff ar y safle am gyfnod hirach na 31 diwrnod

Fe wnaeth clirio'r llanast gostio tua £350,000 i'r pwrs cyhoeddus.

Bydd yn rhaid i'r diffynyddion - dau frawd a chwaer - wneud y taliadau o fewn tri mis neu wynebu cyfnod arall o garchar - 15 mis yn achos Michael Gaffey, a 12 mis yn achos y ddau arall.

Fe fydd yr arian yn cael ei dalu yn y lle cyntaf fel iawndal i CNC a'i drosglwyddo wedi hynny i Lywodraeth Cymru.

Fe gafodd y ffigyrau'u pennu ar sail gwerth posib asesau'r cwmni mewn arwerthiant ac asesau personol.

Dywedodd bargyfreithwyr ar ran y tri bod ganddyn nhw enw da o fewn y gymuned, a bod Patricia Gaffey yn derbyn eu bod wedi colli rheolaeth ar fusnes oedd yn methu yn ariannol - busnes a gafodd ei sefydlu gan tad 30 mlynedd ynghynt.

Pynciau Cysylltiedig