Peiriannau gwerthu bwyd a diod lleol yng Ngwynedd?

peiriannau fendio Image copyright Arloesi Gwynedd Wledig
Image caption Peiriannau gwerthu tebyg i'r rhain fyddai'n cael eu defnyddio er mwyn darparu'r cynnyrch lleol i gwsmeriaid

Mae sefydliad o Wynedd yn gobeithio lansio cynllun newydd ble byddan nhw'n gwerthu cynnyrch bwyd a diod lleol, a hynny drwy ddefnyddio peiriannau gwerthu.

Er mwyn cael y cynllun ar ei draed, maen nhw wedi galw ar gynhyrchwyr bwyd a diod o bob math i gysylltu gyda nhw os oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn rhoi eu cynnyrch yn y peiriannau.

Bwriad Arloesi Gwynedd Wledig ydy rhedeg cynllun peilot o fis Mehefin tan fis Tachwedd lle bydd y peiriannau'n cael eu gosod mewn llefydd gwahanol.

"Peilota cynllun peiriant fendio cynnyrch lleol ydan ni, lle bydd 'na gyfle i werthu cynnyrch lleol o Wynedd mewn ffordd arloesol ac yn uniongyrchol i gwsmeriaid," meddai Rachel Roberts, swyddog prosiect gyda'r fenter.

Image caption Does neb arall yn y gogledd yn gwneud rhywbeth fel hyn, yn ôl Rachel Roberts

Ychwanegodd: "Mae hwn yn agored i unrhyw gynnyrch bwyd neu ddiod sydd wedi ei gynhyrchu yng Ngwynedd.

"Does 'na neb yng Ngwynedd na gogledd Cymru'n gwneud rhywbeth fel hyn, a hwn fydd y cyntaf ac yn cael ei dreialu ganddom ni."

Un busnes sydd eisoes wedi dangos diddordeb yn y cynllun ydy Llaethdy Llŷn.

Mae Sion a Nia Jones yn ffermio ym Madryn Isaf ger Boduan ac yn godro hyd at 80 o wartheg, gan botelu a gwerthu eu llaeth eu hunain yn uniongyrchol i gwsmeriaid ers tua blwyddyn a hanner.

"Dwi'n meddwl bod o'n syniad da iawn achos mae cynnyrch lleol... dim jyst ni ond bod 'na griw ohonom ni'n medru cynnig bwydydd a diodydd mewn vending machine sydd ar gael i bawb ac ella mewn ardaloedd 'dan ni ddim yn gwerthu ar hyn o bryd," meddai Nia Jones.

"Mae pobl yn dymuno cael cynnyrch lleol ac mae'n busnes ni'n tyfu."

Pynciau Cysylltiedig