Trafod symud llwybr gerdded yn Sir Gâr achos noethlymunwyr

llyn yng ngwersyll Dolcoed
Image caption Ar hyn o bryd mae'r llwybr yn rhedeg ar ochr dde'r llyn, ond fe allai'r cynlluniau arfaethedig olygu ei fod yn symud

Mae disgwyl i gynghorwyr benderfynu ar gynnig i symud llwybr cyhoeddus sydd ar hyn o bryd yn rhedeg drwy wersyll i noethlymunwyr yn Sir Gaerfyrddin.

Ar hyn o bryd mae'r llwybr yn torri drwy wersyll Dolcoed ym Maesycrugiau - ond mae adroddiad y cyngor yn dweud ei fod "heb ei ddefnyddio ers blynyddoedd".

Mae Cyngor Cymuned Llanllwni eisiau symud y llwybr er mwyn "lleihau'r posibilrwydd o aelodau o'r cyhoedd yn dod i gyswllt, neu o fewn pellter gweld, â defnyddwyr y gwersyll".

Ond mae nifer o drigolion y pentref wedi dweud nad oes ganddyn nhw unrhyw broblem â'r noethlymunwyr.

'Heb weld pobl borcyn'

Ar hyn o bryd mae'r llwybr cyhoeddus yn rhedeg heibio i goed sydd wrth ymyl 15 o garafanau'r gwersyll, a thrwy iard perchnogion y safle, Jo a Mike Eveleigh.

"Dyw'r peth ddim yn fy mhoeni i o gwbl," meddai Mandy Hopkins, sy'n byw drws nesaf i'r gwersyll.

"Doeddwn i ddim hyd yn oed yn gwybod fod llwybr yno a dwi wedi byw yma ers 20 mlynedd.

"Dwi heb weld unrhyw bobl borcyn yn cerdded o gwmpas. Maen nhw'n dod heibio fan hyn i fynd i'r siopau lleol a'r dafarn, jyst pobl gyffredin y'n nhw yn byw eu bywydau pob dydd."

Image caption Mae gwefan y gwersyll yn dweud y gall "ymwelwyr deimlo'n rhydd i wisgo neu dadwisgo, ar eu pen eu hunain neu gyda ffrindiau"

Mae tri chymydog wedi gwrthwynebu'r cynlluniau arfaethedig ar gyfer y llwybr newydd, gan y byddai'n rhedeg trwy gae y tu ôl i'w cartrefi nhw.

"Dwi ddim yn credu y dylen nhw ei symud e," meddai Teresa Tulloch, un o'r trigolion hynny.

"Dwi'n synnu eu bod nhw eisiau cael llwybr drwy fan hyn achos dyw e heb gael ei ddefnyddio ers blynyddoedd ac os nad oes neb yn ei ddefnyddio, pam ddim jyst cael ei wared e?"

Mae'r llwybr presennol wedi ei rhwystro mewn mannau, ond ni chafwyd unrhyw gwynion am hynny a daeth ond i'r amlwg pan wnaeth y cyngor gynnal arolwg o'r safle.

Pynciau Cysylltiedig