Dyn, 20, yn newid ple yn achos llofruddiaeth Cei Connah

Heddlu
Image caption Fe gafodd Matthew Cassidy ei drywanu mewn fflatiau ar Stryd Fawr Cei Connah

Mae dyn o Lerpwl wedi newid ei ble yn Llys y Goron Yr Wyddgrug a chyfaddef iddo lofruddio dyn 19 oed yng Nghei Connah.

Ar ôl pledio'n ddieuog yn wreiddiol i'r cyhuddiad o lofruddio Matthew Cassidy fis Mai y llynedd, fe ofynnodd David John Woods, 20, ar bedwerydd diwrnod yr achos am gael ailgyflwyno ple i'r llys, gan bledio'n euog y tro hwn.

Fe gafodd ei gadw yn y ddalfa nes bydd dyddiad yn cael ei bennu ar gyfer ei ddedfrydu.

Clywodd y llys mai Woods oedd arweinydd giang o Lerpwl oedd yn cyflenwi cyffuriau yng Nglannau Dyfrdwy, a bod Mr Cassidy hefyd yn gwerthu cyffuriau yn yr un ardal.

Bu farw Mr Cassidy, oedd yn dod o Huyton, ar ôl cael ei drywanu naw o weithiau ychydig cyn 20:00 ar 29 Mai 2017 yng ngrisiau bloc o fflatiau ar Stryd Fawr Cei Connah.

Mae ail ddyn, Leslie Peter Baines, 48 oed ac o Gei Connah, yn gwadu llofruddio Mr Cassidy ac mae'r llys yn ystyried camau nesaf yr achos.

Pynciau Cysylltiedig