Bil anghydfod cyflogau cyngor i godi eto i £3.6m

Caerffili
Image caption £193,000 yw cost parhau gydag ymchwiliad annibynnol i'r anghydfod tan ddiwedd 2018

Bydd yr anghydfod hir ynghylch cynnydd yng nghyflogau uwch swyddogion Cyngor Caerffili'n costio bron i £50 i bob teulu drwy'r sir.

Mae adroddiad o flaen cynghorwyr ddydd Mawrth yn argymell neilltuo £193,000 yn rhagor i dalu costau cyfreithiol ac i dalu cyflog y prif weithredwr Anthony O'Sullivan sy'n parhau ar "wyliau arbennig".

O ganlyniad fe fydd y bil cyfan yn codi i £3.6m.

Dywedodd Cyngor Caerffili eu bod yn ceisio datrys y mater "cyn gynted â phosib".

Cafodd Mr O'Sullivan ei ddiarddel o'i waith, ynghyd â'i ddirprwy Nigel Barnett a'r pennaeth gwasanaethau cyfreithiol Daniel Perkins, ar ôl i Swyddfa Archwilio Cymru ddyfarnu yn 2013 bod y codiadau cyflog yn anghyfreithlon.

Fis Hydref y llynedd fe gafodd yr anghydfod ei setlo yn achosion Mr Barnett a Mr Perkins pan wnaeth y ddau dderbyn iawndal £171,000 a £127,000 yn y drefn honno.

Image caption Fe gafodd Daniel Perkins a Nigel Barnett iawndal yn 2017 ar ôl dod i setliad gyda'r cyngor.

Cafodd y tri swyddog eu diarddel o'r gwaith ar gyflog llawn yn 2013 yn sgil honiad eu bod wedi cytuno i roi codiad cyflog i'w hunain o 20% ar adeg pan roedd cyflogau mwyafrif staff y cyngor yn cael eu rhewi.

Fe gafodd cyhuddiadau troseddol o gamreoli mewn swydd gyhoeddus eu gollwng yn 2015.

Treuliodd pwyllgor mewnol 14 mis yn ymchwilio i'r mater cyn penodi archwilydd annibynnol sydd yng nghanol cynnal ymchwiliad ffurfiol.

Fe fyddai'r argymhelliad i gynghorwyr ddydd Mawrth yn sicrhau digon o arian i'r ymchwiliad hwnnw barhau tan ddiwedd 2018, gyda'r bwriad o ailedrych ar y sefyllfa pe bai'r gwaith heb ei gwblhau erbyn hynny.

'Bydd trigolion yn siomedig'

Taliadau cyflog sy'n gyfrifol am dros £2m o gost yr anghydfod hyd yma, gyda gweddill yr arian yn mynd ar gostau cyfreithiol ac iawndal.

Gyda 76,000 o gartrefi yn y sir, y gost ar gyfartaledd i drethdalwyr yw £47 y teulu.

Mewn datganiad dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Rydym yn gweithio'n galed i ddatrys y mater yma cyn gynted â phosib, ond wrth ddelio gyda chamau disgyblu ar y lefel hwn, rydyn ni'n rhwym i broses statudol y mae'n rhaid ei dilyn."

Dywedodd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru o fewn y cyngor, ei fod yn gobeithio y bydd modd dod â'r mater "hir a thrist yma yn hanes Cyngor Caerffili" i ben cyn diwedd y flwyddyn.

"Bydd trigolion y sir yn siomedig fod bil y sgandal tâl uwch swyddogion yn codi eto o £193,000 yn ychwanegol, a dim diwedd yn ymddangos mewn golwg," meddai.

"Mae'n hanfodol nad yw trigolion trefi fel Pontllanfraith, lle mae dyfodol y ganolfan hamdden yn ansicr, yn talu pris camgymeriadau'r gorffennol."

Straeon perthnasol