AC UKIP yn gwario £10,000 ar swyddfa wnaeth ddim agor

Gareth Bennett
Image caption Mae Gareth Bennett wedi bod yn AC dros ranbarth Canol De Cymru ers 2016

Mae AC UKIP wedi gwario bron i £10,000 o arian cyhoeddus mewn rhent a chostau eraill ar swyddfa yn ei etholaeth wnaeth erioed agor.

Dywedodd Comisiwn y Cynulliad ei fod yn gweithio i adfer rhan o'r arian gafodd ei wario ar y swyddfa roedd Gareth Bennett yn bwriadu ei hagor ym Mhontypridd.

Mae'r aelod dros ranbarth Canol De Cymru wedi dweud mai problemau gyda'r landlord oedd y rheswm pam na chafodd y swyddfa ei hagor.

Dywedodd llefarydd ar ei ran ei fod wedi gwario £4,500 o'i boced ei hun i ddod â'r brydles i ben.

Ffrae â'r landlord

Roedd y costau'n cynnwys mwy na £5,100 o rent, mwy na £2,000 ar gyfer deunydd adeiladu ac o leiaf £1,500 ar waith cyfreithiol.

Mae'r cofnod treuliau'n dangos ei fod wedi hawlio o leiaf £9,972 ar gyfer swyddfa yn ei etholaeth.

Image copyright Google
Image caption Roedd Gareth Bennett eisiau agor swyddfa ar hen safle clwb nos Angharad's ym Mhontypridd

Fe wnaeth Mr Bennett arwyddo prydles am y swyddfa ar Stryd Fawr Pontypridd ar 24 Mawrth 2017, ond dywedodd ei lefarydd bod dŵr wedi dechrau dod i mewn i'r adeilad.

Yn ôl y llefarydd fe wnaeth y landlord wrthod cywiro'r broblem gan ddweud mai cyfrifoldeb y tenant oedd hynny, er nad oedd staff Mr Bennett wedi symud i mewn i'r swyddfa.

"Fe wnaethon ni ddechrau achos cyfreithiol yn erbyn y landlord ac fe lwyddon ni i ddod â'r brydles i ben yn gynnar," meddai'r llefarydd.

'Y treuliau'n gymwys'

Ychwanegodd bod Mr Bennett wedi penderfynu rhedeg ei swyddfa o'r Cynulliad, ac y bydd hynny'n "arbed arian yn y pendraw".

Dywedodd llefarydd o Gomisiwn y Cynulliad bod y sefydliad yn "fodlon bod holl dreuliau Mr Bennett ar gyfer y swyddfa yn ei etholaeth yn gymwys".

Ychwanegodd bod tîm wedi bod yn "gweithio gyda swyddfa Mr Bennett i adfer rhai o'r costau o ganlyniad i ddod â'r brydles i ben yn gynnar".

Fe wnaeth y llefarydd wrthod cadarnhau os oes y mater wedi'i gyfeirio at Gomisiynydd Safonau annibynnol y Cynulliad, a pha gostau y maen nhw'n ceisio adfer.

Straeon perthnasol