Gwrthod cais dadleuol i adeiladu 42 o dai yn Nhalacharn

Criced plant ysgol
Image caption Roedd pryder bod y datblygiad yn rhoi clwb athletau'r dref mewn "limbo"

Mae cais dadleuol am 42 o dai yn Nhalacharn wedi'i wrthod yn dilyn ffrae am y budd i'r gymuned yn gysylltiedig â'r cynllun a phryder am ddyfodol caeau chwarae.

Cafodd y cais i adeiladu'r tai ger caeau rygbi a chriced y dref ei gyflwyno gan dirfeddianwyr lleol, Paul a Bethan Thomas, ym mis Ebrill 2017.

Yn wahanol i gais blaenorol, doedd yr un yma ddim yn cynnwys cytundeb i ddarparu buddion i'r gymuned a'r clwb athletau lleol.

Roedd dros 300 o bobl wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu'r cynllun newydd ar y sail nad oedd yn cynnig manteision cymunedol.

Fe wnaeth pwyllgor cynllunio Sir Gaerfyrddin wrthod y cais o 14 pleidlais i bedair.

Image caption Byddai'r datblygiad wedi gweld 42 o dai yn cael eu hadeiladu

Roedd y cytundeb blaenorol yn nodi y byddai:

  • Tir yn cael ei roi i adeiladu llwybr cerdded;
  • Y caeau rygbi'n cael eu trosglwyddo gyda pherchnogaeth rydd i Glwb Athletau Talacharn;
  • Darn o dir yn cael ei drosglwyddo gan y clwb athletau i Ysgol Gynradd Talacharn;
  • Corfforaeth Talacharn yn cael darn o goedwig agos.

Ond fe wnaeth y caniatâd cynllunio gwreiddiol ddod i derfyn yn 2013, gan arwain at gyflwyno'r cais newydd y llynedd.

Wedi i'r cais gael ei gyflwyno, dywedodd Glyndwr Jenkins, cadeirydd Clwb Rygbi Talacharn, nad oedd y clwb wedi gallu datblygu cyfleusterau oherwydd ansicrwydd dros berchnogaeth y tir.

Ychwanegodd fod y clwb athletau - sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r timau rygbi a chriced - mewn "limbo".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol