Heddlu'n ymchwilio i ladrad mewn banc HSBC yn Ninbych

hsbc Image copyright Google

Mae Heddlu Gogledd Cymru'n ymchwilio i ladrad mewn banc yn Sir Ddinbych ddydd Mawrth.

Fe gafodd swyddogion eu galw i fanc HSBC yn nhref Dinbych am tua 10:20 fore Mawrth, wedi adroddiadau fod dyn wedi bygwth staff gydag arf wedi ei guddio mewn bag.

Fe lwyddodd y dyn i ddianc gyda swm o arian, ac fe gafodd ei weld ddiwethaf yn ffoi i gyfeiriad y maes parcio aml-lawr yn y dref.

Dywedodd y Sarjant Glen Brumby: "Yn ffodus, ni chafodd neb eu hanafu yn ystod y digwyddiad.

"Rydym yn apelio ar unrhyw un welodd unrhyw beth neu welodd unigolion yn ymddwyn yn amheus yn ardal y banc fore heddiw, i gysylltu â ni.

"Rydym hefyd yn apelio ar unrhyw un sy'n berchen ar gamerâu yn eu ceir, ac oedd yn yr ardal ar y pryd, i gysylltu."

Mae'n bosib i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu ag adran CID Llanelwy ar 101.

Pynciau Cysylltiedig