Deiniolen
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol Deiniolen

23 Ebrill 2018 Diweddarwyd 22:08 BST

Daeth dros 60 o bobl i gyfarfod cyhoeddus yn Neiniolen nos Lun i drafod sut i warchod a datblygu gwasanaethau yn y pentref.

Mae grŵp Dyfodol Deiniolen, a drefnodd y cyfarfod, hefyd yn gobeithio sefydlu canolfan gymunedol aml-bwrpas yn y pentref.

Fe gaeodd llyfrgell Deiniolen y llynedd, ac mae 'na bryderon am ddyfodol y clwb ieuenctid, ynghyd â rhai grwpiau eraill.

Dywedodd y cynghorydd sir lleol, Elfed Williams mai'r unig ateb, yng ngwyneb toriadau mewn gwariant cyhoeddus, oedd i gymunedau fel Deiniolen weithredu eu hunain.

Sion Tecwyn aeth i'r cyfarfod ar ran Newyddion 9.