Awyr y gwanwyn

Haul? Gwynt? Glaw? Mae'r gwanwyn yn dymor rhyfedd lle mae'n bosib mwynhau holl amrywiaeth tywydd ein gwlad fach, ac mae'r amrywiaeth hyn yn cael ei adlewyrchu yn y siapiau a'r lliwiau sydd i'w gweld uwch ein pennau.

Dyma ambell i ddelwedd sydd wedi llwyddo i ddal holl amrywiaeth a harddwch yr wybren ar yr adeg unigryw yma o'r flwyddyn.


Awyr Image copyright Bleddyn Jones-Pearson

Yr haul yn machlud mewn modd trawiadol iawn ym Mhorth Grugmor ger Rhydwyn, Sir Fôn


awyr

Diwrnod braf i fynd am dro ar hyd llwybr arfordir Penfro...ar hyn o bryd


gwawr Image copyright Marilyn E Williams

Yr haul yn lliwio patrymau yn yr awyr wrth iddo godi dros Pier Bangor


Harlech

Diwrnod braf i fynd â'r ci am dro ar draeth ger Harlech... er mae'r cymylau 'na'n bygwth dros y mynyddoedd yn y pellter


Stephen Cheatley Image copyright Stephen Cheatley

Y llwybr llaethog godidog uwchben yr Wyddfa o Gapel Curig


dewi sant

Lliw oren y machlud yn rhoi gwedd newydd i adeiladau trawiadol Bae Caerdydd


awtr

Yr haul yn llwyddo i dorri trwy'r cymylau tywyll, wrth i long hwylio tuag at Aberdaugleddau


gwagwr Image copyright Marilyn E Williams

Golygfa euraidd dros Ynys Llanddwyn wrth i belydrau'r haul ffrwydro dros y môr


machlud Image copyright Alf Jones

Yr awyr yn fôr o liw wrth i'r haul fachlud dros Sir Gaerfyrddin


cymylau

Patrwm cymylau cymhleth uwchben Bae Barafundle, Sir Benfro


Hefyd o ddiddordeb: