Mapio Rhaeadr i'w throi'n dref ar-lein gyntaf y byd

Rhaeadr Image copyright Google

Mae gwirfoddolwyr ym Mhowys wedi dechrau casglu lluniau 360 gradd gyda'r gobaith o sefydlu Rhaeadr fel tref ar-lein gyntaf y byd.

Dyma'r prosiect cymunedol cyntaf o'r maint yma, sy'n cynnwys tref gyfan.

Bydd mynediad ar-lein yn cael ei gynnig i strydoedd bach, tu mewn i siopau, llwybrau cerdded ac atyniadau lleol.

Mae'r gwaith yn cael ei ariannu gan Gyngor Tref Rhaeadr a Rheadr 2000, rhaglen farchnata y dref.

Image caption Fe wnaeth Google gynnig un camera am ddim ar gyfer y prosiect am dair wythnos.

Mae ariannu prosiect gwahanol fel hyn yn bwysig, ym marn un o gynghorwyr tref Rhaeadr, er mwyn ceisio cystadlu gydag ardaloedd eraill yng Nghymru sy'n denu twristiaid.

Dywedodd Paul Dark: "Fe gafodd un camera ei gynnig yn rhad ac am ddim gan Google am dair wythnos.

"Ond roeddem ni'n teimlo bod hynny yn gyfnod rhy fyr i wneud cyfiawnder â'r gwaith. Felly, mae'r cyngor tref wedi penderfynu talu am dri camera am gyfnod hirach."

Mae'r Cyngor Tref yn teimlo bod canolbarth Cymru yn ei chael hi'n anodd i gystadlu gydag atyniadau eraill yn y gogledd a'r de.

"Does dim zipwire 'da ni. Does dim surf centre gyda ni. Mae hwn yn rhywbeth ni'n teimlo sy'n ddigon sbesial er mwyn i ni allu gwerthu Rhaeadr i weddill y byd."

Image caption Mae'r cynghorydd tref Paul Dark yn gweld y prosiect fel cyfle i werthu Rhaeadr i weddill y byd

Mae'r gwaith yn mynd i alluogi mynediad digidol i bobl gael ymweld â'r dref, gan obeithio y bydd y delweddau yn denu mwy o bobl i aros yn Rhaeadr dros fisoedd yr haf.

Mae un o gydlynwyr y prosiect yn gobeithio y bydd y gwaith yn gwneud gwahaniaeth o ran yr economi yn lleol.

Dywedodd Thomas Jones, perchennog siop Hafod Hardware: "Y syniad mawr yw y bydd y rhaglen ar-lein yn apelio at gynulleidfa newydd, ac yn denu ymwelwyr i'r dref."

"Os bydd bobl yn cael eu denu i ymweld â'r dref ar-lein, mae mor brydferth yma, bydd rhaid iddynt wedyn ymweld go iawn."

Straeon perthnasol