Dau'n rhedeg o wrthdrawiad difrifol yng Nghasnewydd

Ystâd Old Barn Image copyright Google
Image caption Fe wnaeth y ddau redeg i gyfeiriad Ystâd Old Barn yn dilyn y gwrthdrawiad

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth wedi i ddau berson redeg i ffwrdd yn dilyn gwrthdrawiad difrifol rhwng tri char yng Nghasnewydd yn oriau mân fore Mercher.

Mae un dyn yn yr ysbyty gydag anafiadau all beryglu ei fywyd yn dilyn y gwrthdrawiad rhwng Volkswagen Golf gwyn, Skoda Fabia gwyn a Ford Focus du oedd wedi'i barcio ar Heol Caerllion am 02:30.

Teithiwr yn y Skoda sydd wedi'i anafu, ac mae gyrrwr y car hwnnw, dyn 21 oed, wedi ei arestio ar amheuaeth o yrru heb drwydded nac yswiriant.

Dywedodd yr heddlu bod y dyn oedd yn gyrru'r Volkswagen a'r ddynes oedd yn teithio ynddo wedi rhedeg i ffwrdd yn dilyn y gwrthdrawiad.

Mae'r ffordd yn parhau ynghau o gyffordd 25 yr M4 hyd at Ystâd Old Barn ac mae'r heddlu'n cynghori gyrwyr i osgoi'r ardal os yn bosib.

Mae Heddlu Gwent yn apelio am dystion i'r digwyddiad neu unrhyw un welodd y ddau yn rhedeg oddi yno i gysylltu â'r llu.

Pynciau Cysylltiedig