Cofnodi'r daith i'r gwaith dros 20 mlynedd

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Tudur Jones yn trafod ei luniau ar raglen Aled Hughes BBC Radio Cymru

"Fyddwn i byth yn blino ar weld y prydferthwch bendigedig. Rhaid cyfaddef mai tasg anodd oedd gorfod canolbwyntio ar ddiwrnod o waith ar ôl profi bendithion fel hyn."

Mae arddangosfa newydd o waith O. Tudur Jones, cyn swyddog arddangosfeydd Amgueddfa Lechi Cymru, i'w gweld yno yn Llanberis ar hyn o bryd.

Dyma ddetholiad o'r lluniau sy'n dilyn siwrne Tudur i'w waith dros gyfnod o 20 mlynedd...


Nant Peris 1993
Image caption Cyrraedd Nant Peris yn 1993

Llanberis 1997
Image caption Llanberis yn 1997

Mae'r arddangsofa yn dogfennu'r daith o gartref Tudur bob bore - dros Bont y Pair ar y B5106 i Betws-y-coed, ar hyd yr A5 i Gapel Curig a dros y bwlch i Lanberis.


Y Tŷ Hyll o Bont Sarnddu, Tachwedd 1995.
Image caption Y Tŷ Hyll o Bont Sarnddu, Tachwedd 1995

Dros y Pas

Roedd Tudur yn cymryd yr un ffordd i'r gwaith oni bai fod glaw neu eira yn ei orfodi i fynd ar hyd yr A470.


Pont Cyfyng ac Afon Lligwy, Capel Curig. Medi 1996.
Image caption Pont Cyfyng ac Afon Lligwy, Capel Curig. Medi 1996

Mae Tudur yn meddwl iddo wneud y daith tua 6,000 o weithiau rhwng Gorffennaf 1989 a mis Medi 2009.


Garej Meadow Vale, Llanrwst. Ebrill 1996.
Image caption Garej Meadow Vale, Llanrwst. Ebrill 1996

Llyn Mymbyr, Mehefin 1992.
Image caption Llyn Mymbyr, Mehefin 1992

Tudur Jones

Roedd Tudur yn ysgrifennu nodiadau ar y lluniau, sydd wedi'u sganio a'u chwyddo ar gyfer yr arddangosfa.


Mai 1993 Llyn Mymbyr
Image caption Llyn Mymbyr ym mis Mai 1993 - 25 mlynedd yn ôl

Cwmwl ar hyd y Glyders, Mehefin 1994

Mae'r rhan fwyaf o'r lluniau wedi'u tynnu ar gamera ffilm Canon bychan oedd gan Tudur ar y pryd - cyn dyddiau'r camera digidol.


Garej Clogwyn Capel Curig ar fore braf o Fehefin, 1992.
Image caption Garej Clogwyn Capel Curig ar fore braf o Fehefin, 1992

I mewn i'r niwl yn Bwlch y Gwyddel, A4086

Er fod hwn yn edrych fel golygfa o'r ffilm 'Blade Runner', does dim ffiltro o gwbl ar y lluniau!


Ceir
Image caption Ceir y cyfnod wedi'u parcio ar ochr y ffordd i fwynhau'r olygfa

Yr haul yn machlud ar y ffordd adref, Mai 1992.
Image caption Hoff lun Tudur Jones

"Mae'n syndod i mi sut y daeth y llun allan mor dda a hithau'n fachlud haul pan dynnais ef ar y ffordd adref i Lanrwst [ar] ddechrau'r 1990au - yn enwedig o ystyried mai hynod eilradd oedd fy adnoddau ffotograffig ar y pryd."


Mae'r arddangosfa i'w gweld tan 22 Mehefin. Mynediad am ddim.