Iawn cyw?

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dyma be' welodd Siôn Tomos Owen yn sied trwsio beics ei dad un bore

Mae nythaid o gywion bach newydd yn un o'r arwyddion hyfrytaf fod y gwanwyn wedi cyrraedd.

Ond cadwch eich llygaid ar agor gan fod ein hadar bach yn gallu ymgartrefu yn y llefydd rhyfedda' wrth geisio dod o hyd i le diogel a chlyd i fagu eu rhai bach.

Cafodd y cartwnydd a'r awdur o Dreorci yn y Rhondda, Siôn Tomos Owen, sioc fis Ebrill pan aeth i sied feics ei dad a darganfod nythaid o gywion bach yn swatio'n braf ynghanol olwyn ôl hen feic.

"Galwodd Dad fi i fewn i'w sied trwsio beics..." meddai.

"Yng nghogs a gerau ôl un o'r beicie oedd 'da waterproofs yn hongian dros y sedd, un o'r pethe mwyaf rhyfedd ac anhygoel dwi 'di weld ers amser hir.

"Hyfryd mun."

Sied arall pendraw'r wlad

Draw mewn sied arall yn Rhostryfan yng Ngwynedd, roedd robin goch arall wedi bod yn creu cartref i'w wyau yn dawel bach dan focsys, yn ddiarwybod i berchennog y sied, Olwen Evans.

Rhannodd Olwen y llun ar dudalen Cymuned Llên Natur ar Facebook.

Image copyright Olwen Evans
Image caption Nyth robin goch yn sied Olwen Evans

"Erbyn neithiwr roedd pump ŵy ynddo a'r robin 'di dechrau eistedd arnynt," meddai.

"Roeddwn yn synnu at faint y nyth a fod dail mawr o'i gwmpas.

"Mae coeden ffawydd wrth ymyl. Hefyd ceffylau gwynion yn y cae. Ond heb eu gweld yn cario dim i'r sied chwaith.

"Wrthi'n slei bach mae'n rhaid."

Mae Olwen wedi gosod y bocsys nôl yn ofalus erbyn hyn.

Y Tylluanod

Yng ngwarchodfa Bwlch Nant yr Arian ger Aberystwyth mae modd i'r cyhoedd gael golwg agosach ar gywion bach newydd gan fod ganddyn nhw gamerâu sy'n dangos y lluniau o du mewn y nyth yn nghaffi'r ganolfan.

Maen nhw'n cynnwys nyth tylluan frech lle mae'r pedwar cyw fflwfflyd yma wedi ymddangos - er mawr syndod i'r staff.

Pedwar cyw tylluan frech fach Image copyright Sarah Parry/Bwlch Nant yr Arian
Image caption Mae nythaid o bedwar cyw yn anarferfol i dylluanod brech

Tri ŵy roedden nhw wedi ei weld yn deor.

Ond pan aethon nhw i fodrwyo'r cywion roedd yn amlwg bod un wedi bod yn cuddio.

Tipyn o syrpreis

"Roedd pawb yn disgwyl gweld tri phen bychan wrth i ni edrych i fyny, ond er mawr syndod i ni gyd, roedd pedwar ohonynt yno!" meddai Sarah Parry, sy'n swyddog gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ym Mwlch Nant yr Arian.

"Mae pedwar yn nythaid eithriadol o fawr i dylluan frech, ac yn rhywbeth prin iawn."

Yn ôl Sarah, dyma'r tro cyntaf i'w harbenigwr modrwyo lleol, Tony Cross, weld nythaid mor fawr.

"Dyna esbonio pam ei bod hi'n edrych mor gyfyng yn y blwch, gyda'r fam yn ceisio'i gorau i gadw pedwar yn glyd a chynnes!" meddai.

"Cafodd y cywion oll eu modrwyo, eu pwyso, a'u mesur, ac mae'r pedwar oll yn iach a bodlon - mae ganddynt rieni arbennig mae'n rhaid!"

Ydych chi wedi gweld nyth mewn lle anghyffredin? Anfonwch lun at cymrufyw@bbc.co.uk