'Pwy o'n i i roi i fyny arni hi?'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Caroll Morris: 'Pwy o'n i i roi i fyny arni hi?'

26 Ebrill 2018 Diweddarwyd 10:41 BST

Wrth i'r dadlau barhau ynghylch penderfyniad Ysbyty Plant Alder Hey, Lerpwl i atal triniaeth i'r bachgen bach difrifol wael, Alfie Evans, mae mam o Wynedd wedi bod yn trafod ei phrofiad hi.

Nid yw rhieni Alfie a'r meddygon yn cytuno am ddyfodol y bachgen, sydd â chyflwr niwrloegol prin sydd wedi achosi niwed i'w ymennydd.

Dros 30 mlynedd yn ôl, fe ddywedodd meddygon wrth Caroll Morris o Garndolbenmaen nad oedd modd trin ei merch 11 wythnos oed, Deberah.

Yn debyg i Alfie, roedd ganddi salwch dirywiol i'r ymennydd, ond aeth adref i fyw gyda'i theulu tan ei marwolaeth, ychydig ddyddiau cyn ei phen-blwydd yn bedair oed.