Ymchwiliad i dân bwriadol mewn plasty hanesyddol

Plas Tŷ Coch Image copyright David Roberts Photography
Image caption Mae Plas Tŷ Coch i'w weld o'r ffordd wrth adael Caernarfon i gyfeiriad Bangor

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub y Gogledd yn dweud eu bod yn ymchwilio i dân a gafodd ei gynnau'n fwriadol ar stad plasty hanesyddol yng Nghaernarfon.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Blas Tŷ Coch, un o'r adeiladau ar dir ystâd Plas Brereton, tua 18:20 nos Iau.

Mae'r adeiladau'n wag ac wedi dirywio'n ddifrifol yn y 15 mlynedd diwethaf.

Cafodd dwy injan dân o Gaernarfon eu danfon i ddiffodd y fflamau sydd wedi effeithio ar ddrws a nenfwd yr adeilad.

Dywedodd llefarydd bod nifer o danau wedi bod yn yr eiddo yn y blynyddoedd diwethaf a'u bod yn cynnal ymchwiliad.

Image caption Diffoddwyr tân ger Plas Tŷ Coch nos Iau

Mae'r ystâd mewn lleoliad amlwg ar gyrion Caernarfon.

Roedd cwmni Cabot Park Ltd wedi gobeithio troi Plas Brereton yn westy a thŷ bwyta a chreu 18 o unedau gwyliau ar y tir, ond dyw'r cwmni heb wireddu'r cynlluniau datblygu a roddwyd yn 2015.

Doedd Plas Tŷ Coch ddim yn rhan o'r cynlluniau hynny.

Pynciau Cysylltiedig