Carcharu dyn o'r gorllewin am dreisio ei blant ei hun

Llys

Mae dyn 57 oed o orllewin Cymru wedi cael ei garcharu am oes am dreisio ei blant ei hun sawl gwaith.

Cafodd y dyn, na allwn ni ei enwi er mwyn amddiffyn preifatrwydd ei blant, ei ddedfrydu i isafswm o 12 blynedd ar ôl pledio'n euog i gam-drin rhyw difrifol yn erbyn ei ferched.

Roedd y ddwy dan 13 oed ar adeg y troseddau, ddigwyddodd ar ddau achlysur gwahanol dros gyfnod o 12 mlynedd.

Clywodd y llys bod y diffynnydd wedi troi'r cartref yn le "llawn camdriniaeth" a bod cloeau ar ddrysau a'r llenni wastad ar gau.

Dywedodd yr erlyniad bod un plentyn wedi cael ei thresio sawl gwaith a'i bod yn "gaethwas rhyw" i'w rhieni.

Clywodd y llys hefyd bod yr heddlu wedi canfod tystiolaeth ffotograffig o'r gamdriniaeth yn erbyn y ferch honno.

'Dicter, euogrwydd a dryswch'

Dywedodd y barnwr wrth y diffynnydd bod y dioddefwr "ddim wedi'i chloi mewn seler, ond doedd eich ymddygiad ddim yn bell o hynny".

"Mae ei bywyd hi wir wedi'i ddifetha," meddai.

Clywodd y llys bod un o'r merched wedi derbyn addysg gartref, ac nad oedd hi wedi mynychu ysgol yn ystod cyfnod y gamdriniaeth.

Dywedodd un dioddefwr mewn datganiad gafodd ei ddarllen yn y llys ei bod wedi cael ei hynysu gan ei rhieni ac nad oedd hi wedi cael plentyndod.

Ychwanegodd y ferch arall bod yr hyn ddigwyddodd yn ei llenwi â "dicter, euogrwydd a dryswch", a bod hynny wedi'i "chwyddo am fod y gamdriniaeth wedi dod gan y person roedden ni'n meddwl allan ni ymddiried ynddyn nhw yn fwy nag unrhyw un".

Cafwyd gwraig 27 oed y dyn hefyd yn euog gan reithgor o gam-drin rhyw difrifol yn erbyn un o'r plant.

Bydd hi'n cael ei dedfrydu ar ddyddiad sydd eto i'w bennu.

Pynciau Cysylltiedig