Atgofion merch mam o Dregaron wrth ddychwelyd i Brixton

Katy
Image caption Katy Morgan Davies yn sôn am artaith ei blynyddoedd cynnar

Mewn cyfweliad dirdynnol mae'r ferch a gafodd ei chaethiwo gan ei thad mewn tŷ yn Brixton ac sydd â'i gwreiddiau yn Nhregaron wedi bod yn disgrifio'r profiad o fynd yn ôl i'r tŷ.

Yn Rhagfyr 2015 cafwyd ei thad Aravinda Balakrishnan, a oedd yn arweinydd cwlt comiwnyddol, yn euog o achosi creulondeb i blentyn, carcharu ffug, pedwar cyhuddiad o dreisio, chwe chyhuddiad o ymosod yn anweddus a dau gyhuddiad o ymosod.

Mae Katy Morgan Davies bellach â'i bryd ar fynd i'r Brifysgol ym Medi i astudio Athroniaeth a Chymdeithaseg.

'Llyncu fy nghyfog'

Mewn cyfweliad â'r rhaglen Newsnight dywedodd "ei bod wedi profi cymaint o gasineb a thrais a mai ei dymuniad oedd gwneud y byd yn well lle."

Yn ystod y cyfweliad dywedodd hefyd: "Mae'n braf bod yn rhydd ac roedd cwrdd â fy nheulu [yng Nghymru] yn freuddwyd a ddaeth yn wir."

Roedd mam Katy, Siân Davies, yn wreiddiol o Dregaron ac arferai ei thad Dr Alun Davies fod yn feddyg teulu yn y dre.

Bu Siân farw yn yr ysbyty yn 1997 - saith mis ar ôl cwympo o ffenest 'stafell ymolchi.

Er bod Katy yn ei hadnabod doedd hi ddim yn gwybod mai Siân oedd ei mam ac erbyn iddi ddod i wybod roedd Siân wedi marw.

Mae Katy ar fin cyhoeddi llyfr am ei bywyd anodd.

"Rwy'n falch," meddai, "o gael byw fel person rhydd. Bum yn ffodus iawn o gael cymorth rhywun yn y tŷ i'm helpu i ddianc a hynny ar ôl i fi weld rhif ffôn perthnasol ar raglen newyddion.

"Roedd fy mlynyddoedd yn y tŷ yn Brixton yn llawn trais - roeddwn i'n cael fy mwrw am unrhyw beth a oedd yn mynd yn groes i ganllawiau AB [Aravinda Balakrishnan].

"Doedd dim hawl gen i fod yn sâl ac rwy'n cofio bwyta fy nghyfog fy hun.

'Wedi maddau iddo'

"Mi es i allan i'r sŵ a'r amgueddfa wyddonol yn Llundain ac roeddwn yn teimlo mor drist o weld teuluoedd eraill.

"Doedd neb yn cael fy nghyffwrdd yn y tŷ dim ond AB - a byddai'n rhoi cofleidiad lletchwith i fi petawn wedi dilyn ei drefn - a rhywsut roeddwn yn edrych ymlaen at hynny."

Dywedodd hefyd ei bod bellach wedi maddau i'w thad.

"Roeddwn yn flin ar y dechrau," meddai, "ond roedd y dicter yn fy ngwneud yn sâl ac yn gwneud drwg i fi."

Straeon perthnasol