Cyhuddo dyn o lofruddio dynes ddiflannodd o Bowys

Hollie Kerrell Image copyright Llun teulu
Image caption Roedd Hollie Kerrell yn fam i dri o blant

Mae dyn 35 oed wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o lofruddio Hollie Kerrell o Bowys, gafodd ei chanfod yn farw ddydd Iau.

Mae Christopher Llewellyn Kerrell o bentref Llanddewi-yn-Hwytyn ger Trefyclo wedi'i gyhuddo o ladd y fam i dri o blant, ddiflannodd o'i chartref ar ddydd Sul, 22 Ebrill.

Cafodd ei chorff ei ganfod ddydd Iau gan swyddogion oedd yn chwilio amdani, a'i adnabod yn ffurfiol ddydd Gwener.

Fe wnaeth Mr Kerrell ymddangos yn Llys Ynadon Merthyr Tudful ddydd Sadwrn, ble cafodd ei gadw yn y ddalfa i ymddangos o flaen Llys y Goron Merthyr, fydd yn eistedd yng Nghaerdydd, ddydd Llun.

'Caru bywyd'

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau nad ydyn nhw'n chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad, ond maen nhw'n annog unrhyw un welodd Ms Kerrell, 28, ar ôl 17:00 ddydd Sadwrn i gysylltu â nhw.

Yn rhoi teyrnged iddi ddydd Gwener, dywedodd teulu Ms Kerrell - ei mam, tri o blant a phum chwaer - ei bod yn "brydferth ac yn caru bywyd".

"Doedd dim un moment diflas gyda'n Hollie doniol ni o'ch cwmpas," meddai'r teulu mewn datganiad.

"Hi oedd y glud oedd yn dal ein teulu at ei gilydd a byddwn yn ei cholli'n ofnadwy."

Pynciau Cysylltiedig