Lori'n mynd oddi ar y ffordd ar yr A470 yn ne Cymru

Lori Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Bydd y ffordd yn parhau ar gau nes i'r lori gael ei symud oddi yno

Mae teithwyr wedi wynebu oedi ar yr A470 yn ne Cymru wedi i lori fynd oddi ar y ffordd.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar y ffordd i gyfeiriad y de rhwng Pentrebach ac Abercynon fore Sadwrn.

Dywedodd y gwasanaeth ambiwlans bod un person wedi'u cludo i'r ysbyty ond nad oedden nhw wedi'u hanafu.

Ychwanegodd Heddlu De Cymru y bu'r ffordd am gau am rai oriau tra bo'r lori'n cael ei symud oddi yno.

Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Aeth y lori oddi ar y ffordd rhwng Pentrebach ac Abercynon

Pynciau Cysylltiedig