'Pob dim yn dibynnu ar yr achos llys'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cefnogwyr CPD Bangor 'ddim llawer callach' am ddyfodol y clwb

30 Ebrill 2018 Diweddarwyd 22:28 BST

Yn ôl Geraint Parry, un o gefnogwyr CPD Bangor, dydi cefnogwyr y clwb 'ddim llawer callach' am eu dyfodol yn dilyn cyfarfod gyda'r swyddogion.

Cafodd y cyfarfod ei gynnal yn dilyn penderfyniad y Gymdeithas Bêl-droed i wrthod trwydded fyddai ei angen i chwarae yn yr Uwch Gynghrair y tymor nesaf.

Daeth penderfyniad ddydd Iau y byddai'r clwb yn disgyn o'r gynghrair am y tro cyntaf erioed wedi iddyn nhw fethu yn eu hapêl am drwydded ddomestig.

Dywedodd y clwb eu bod wedi methu cael trwydded oherwydd problemau gyda'u gwybodaeth a'u datganiadau ariannol.

Yn ôl Mr Parry mae "pob dim yn dibynnu ar yr achos llys" a ddaw wrth i'r clwb herio'r penderfyniad.