Pan mae cyfieithu'n mynd o'i le...

Mae yna hwyl i'w gael weithiau pan mae'r ystyr yn mynd ar goll wrth gyfieithu o un iaith i'r llall - rhywbeth rydyn ni'n hen gyfarwydd ag o yn y Gymraeg.

Ond mae'n rhaid cwestiynu weithiau, lle mae'r bobl sy'n prawfddarllen? Yn enwedig pan mae cwmni'n cynhyrchu nwyddau maen nhw eisiau i ni eu prynu.

Fe fyddech chi'n meddwl bod cyfieithu enw'r mis Mai o'r Saesneg yn eitha' rhwydd ond dim yn ôl neges gan gyflwynydd Radio Cymru, Aled Hughes.

Image copyright Twitter

Mae sawl ystyr i'r gair 'may' yn Saesneg ond yn anffodus penderfynodd y cwmni wnaeth y calendr yma ddewis y cyfieithiad ar gyfer yr ystyr oedd a wnelo dim ag enwau misoedd.

'Dyw mis Mawrth ddim yn fater syml chwaith, mae'n debyg:

Image copyright Twitter

Dyma ymgais arall ar fis Mai ar feddalwedd cofrestru ar gyfer wi-fi a rannodd Angharad Thomas ar Twitter:

Image copyright Angharad Thomas

Daeth Beth Angell o hyd i gerdyn go arbennig mewn archfarchnad oedd yn dymuno pen-blwydd hapus i daid ar y tu allan - ond roedd stori wahanol ar y tu mewn:

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dychmygwch dderbyn hwn...

Cerdyn ar gyfer achlysur niche iawn neu gomedi anfwriadol?

Ond cyn i ni ddechrau chwerthin gormod am gamgymeriadau yn y Gymraeg, mae'n gweithio'r ffordd arall hefyd, gyda'r Gymraeg yn gallu bod yn ddylanwad diarwybod ar ein Saesneg ni.

Dyma sut cyfieithodd Heledd ap Gwynfor y geiriau 'Het cranc' pan oedd hi'n gweithio mewn siop yn Nhresaith. Fedrwn ni ddim gweld dim byd o'i le, fedrwch chi?

Image copyright Heledd ap Gwynfor

Oes gennych chi enghreifftiau eraill o fethiant ystyr difrifol ond digri? Anfonwch nhw aton ni: cymrufyw@bbc.co.uk