Rhybudd i bobl gadw'n glir o glogwyni ar draethau

A giant boulder Image copyright RNLI
Image caption Carreg a syrthiodd ar draeth Jackson's Bay ger Y Barri fis diwethaf

Mae pobl sy'n ymweld â thraethau'n cael eu rhybuddio i gadw draw o glogwyni wedi sawl achos diweddar o gerrig yn cwympo.

Dywed yr RNLI, Gwylwyr y Glannau a swyddogion cyngor bod pobl yn cymryd "risgiau diangen" trwy fynd yn agos at ymyl clogwyn neu sefyll yn eu cysgodion wrth geisio osgoi'r haul.

Mae sawl achos o gerrig yn syrthio ar draethau wedi'u cofnodi ym Mro Morgannwg, ac fe syrthiodd garreg anferthol yn ddiweddar ar y tywod yn nhraeth Jackson's Bay ger Y Barri.

Yn 2015, fe gafodd menyw ei lladd wedi i greigiau ddisgyn ar draeth Llanilltud Fawr.

Daw'r rhybudd wrth i filoedd ymweld â'r traeth yn sgil tywydd da'r gŵyl banc.

'Amhosib darogan'

Dywedodd Alun Newsome, rheolwr gyda Gwylwyr y Glannau, y dylai pobl fod yn ddigon pell o'r clogwyni i sicrhau eu bod yn cadw'n ddiogel.

"Os yw'r clogwyn yn 25 metr o uchder, peidiwch â mynd yn agosach na 25 metr tuag ato," meddai. "Mae clogwyni'n erydu'n gyson, ac mae'r darnau sy'n syrthio yn gallu fod yn nifer fach o gerrig bach - neu mor fawr â char.

"Mae'n amhosib darogan pa bryd fydd y darn nesa'n syrthio na beth fydd ei faint. Mae cyfnodau o law trwm yn aml yn gallu gwneud ymylon clogwyni'n fwy peryglus."

Image caption Dywed Gwylwyr y Glannau fod rhai pobl yn dal i anwybyddu rhybuddion ar draethau Cymru

Dywed Gwylwyr y Glannau ei fod yn amhosib dweud faint o gwympiadau creigiau sy'n digwydd bob blwyddyn gan nad yw'r awdurdodau'n cael gwybod am "lawer" o achosion.

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyflwyno mesurau diogelwch ychwanegol ers i'r garreg syrthio yn Jackson's Bay.

Dywedodd y rheolwr peirianyddol Mike Clogg: "Mae yna arwyddion mewn sawl lle ar hyd Llwybr Arfordirol Cymru yn rhybuddio pobl ynglŷn â'r peryglon.

"Mae arwydd newydd yn cael ei drefnu ar gyfer maes parcio'r Knap wedi digwyddiad y llynedd, ac mae ffensys wedi'u codi i gadw cerddwyr yn ddiogel.

"Hefyd yn ddiweddar mae'r cyngor wedi symud cerrig rhydd oddi ar y clogwyn yn Jackson's Bay."

Straeon perthnasol