Chwilio am ddynes ar goll yn Aberystwyth

katherine Allen Image copyright Heddlu Dyfed Powys
Image caption Cafodd Katherine Allen ei gweld ddiwethaf yn Aberystwyth fore Mawrth

Mae Heddlu Dyfed Powys yn chwilio am ddynes 39 oed sydd wedi mynd ar goll o Aberystwyth.

Cafodd Katherine Allen ei gweld ddiwethaf yn Aberystwyth fore Mawrth.

Bu hofrennydd yr heddlu yn hedfan uwchben y dre am oriau dros nos Fawrth, ac roedd timau Gwylwyr y Glannau'n dal i chwilio'r clogwyni fore Mercher.

Fe gadarnhaodd Gwasanaeth Bad Achub Aberystwyth bod eu dau fâd wedi cael eu galw allan i gynorthwyo'r heddlu i chwilio am berson coll dros nos, ond eu bod nhw wedi rhoi'r gorau i'r chwilio fore Mercher.

"Rydyn ni'n poeni am Katherine Allen, 39 oed, a gafodd ei gweld ddiwethaf tua 09:10 ddoe (dydd Mawrth, 8 Mai) yn Aberystwyth", meddai'r heddlu mewn datganiad.

"Mae hi'n ddynes denau, 5'3" o daldra, ac mae ganddi wallt brown tywyll hyd ei hysgwyddau.

"Mae'n bosib ei bod hi'n gwisgo sbectol fetel goch, côt goch tywyll a jîns skinny du, ac yn cario bag cefn du."

Maen nhw'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw drwy ffonio'r heddlu ar 101.

Pynciau Cysylltiedig