Merch wedi marw 'ar ôl cymryd ecstasi am y tro cyntaf'

Cwest ecstasi Image copyright Llun Teulu
Image caption Be farw Shauna Davies, 15 oed, ar ôl cymryd y cyffur ecstasi

Clywodd cwest sut y bu merch 15 oed o Gaerffili farw ar ôl cymryd cyffur dosbarth A am y tro cyntaf.

Fe syrthiodd Shauna Davies yn anymwybodol ychydig ar ôl cymryd y cyffur wrth fynd am dro ar fynydd Caerffili fis Mehefin 2017.

Mewn gwrandawiad yng Nghasnewydd ddydd Mercher, cofnododd y crwner iddi farw drwy anffawd.

Clywodd y cwest fod Shauna yng nghwmni ffrindiau pan gymrodd y cyffur cyn mynd am dro i fyny'r mynydd.

Image caption Cafodd y gwasanaethau brys eu galw wedi i Shauna Davies gael ei tharo'n wael ar Fynydd Caerffili fis Mehefin y llynedd

Dywedodd ei ffrind, Sophie Caldwell, 16 oed, wrth yr heddlu fod Shauna wedi dechrau gweld pethau.

Cafodd Ms Caldwell ei chyfweld gan DC Claire Burkem, a ddywedodd wrth y cwest: "Wrth iddyn nhw fynd i fyny'r mynydd, roedd Shauna y tu ol i Sophie.

"Fe aeth Shauna'n fwy a mwy dryslyd a dechreuodd weld coed yn symud.

"Roedd Shauna'n disgrifio'r coed yn symud gan ddweud wrth wahanol bobl am gadw draw oddi wrthi. Roedd hi'n gweld pethau."

'Corff yn ysgwyd'

Disgrifiodd James Harvey, oedd ar y mynydd ar y pryd, sut yr aeth draw ar ôl clywed merch yn galw am help.

Dywedodd iddo weld corff Shauna yn ysgwyd cyn llonyddu, ac i'w gwefysau droi'n las.

Aed â hi i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd, ond daeth cadarnhad yno ei bod wedi marw.

Dywedodd y patholegydd Dr Deryk James, fod Shauna wedi marw o wenwyn MDMA - yr enw cemegol ar ecstasy.

Wrth gyhoeddi casgliad o farwolaeth drwy anffawd, dywedodd Crwner Gwent, Wendy James, ei bod hi'n bwysig i bobl yn eu harddegau ystyried peryglon cyffuriau Dosbarth A.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol