Cynllun i atal llifogydd yn Nyffryn Clwyd
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cynllun £7.5m i arafu afonydd Dyffryn Clwyd

10 Mai 2018 Diweddarwyd 21:38 BST

Pum mlynedd a hanner ers i rai o brif drefi yn Nyffryn Clwyd gael eu taro gan lifogydd difrifol, mae prosiect newydd yn ceisio arafu llif y dŵr yn afonydd yr ardal i fyny yn yr ucheldir.

Un elfen o'r cynllun sydd werth £300,000 ydi ail-greu argaeau naturiol gan ddefnyddio coed, a chodi gwrychoedd ar dir uchel.

Mae'r prosiect yn un o'r cyntaf o'i fath yn y gogledd. Ar hyn o bryd, elwa o'r gwaith ar eu tir ac nid yn ariannol fydd yr amaethwyr.

Dyma adroddiad Siôn Pennar.