'Delio â Pinewood yn rhwystredig' medd cwmni teledu

Pinewood
Image caption Stiwdio Pinewood Cymru yng Ngwynllŵg

Roedd gweithio gyda stiwdios Pinewood wrth iddyn nhw reoli cronfa gwerth £30m ar gyfer y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru yn ddryslyd a rhwystredig, yn ôl un cwmni.

Y stiwdios adnabyddus oedd yn rhedeg Cyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau Llywodraeth Cymru am dair blynedd.

Dywedodd cwmni Joio, gafodd arian i gynhyrchu drama Bang ar gyfer S4C, nad oedd gan Pinewood gynrychiolwyr yng Nghymru yr oedd modd cysylltu â nhw.

Ychwanegodd y cwmni na wnaethon nhw weld dim o'r cyllid ar gyfer y gyfres nes iddi gael ei chynhyrchu a'i darlledu'n llawn.

Mae Pinewood, wnaeth sefydlu canolfan yng Nghaerdydd, wedi cael cais am sylw.

Problemau llif arian

Dechreuodd y stiwdios redeg y gronfa £30m, sydd bellach dan reolaeth Llywodraeth Cymru, fel rhan o gytundeb yn 2014 wnaeth arwain at sefydlu eu lleoliad yng Nghymru.

Erbyn mis Tachwedd y llynedd roedd y gronfa eisoes wedi darparu gwerth £11.9m o fenthyciadau.

Ond mewn tystiolaeth i bwyllgor diwylliant y Cynulliad, dywedodd Joio na chawson nhw'r cyllid oedd wedi ei addo ar gyfer Bang nes diwedd y gwaith.

Oherwydd hynny, medden nhw, "doedden ni ddim wastad yn hyderus ein bod ni'n gwybod sut y byddai'r broses o ddyfarnu'r buddsoddiad yn gweithio, a beth fyddai'r amserlen".

Image caption Dywedodd cyfarwyddwr Joio, Roger Williams fod Pinewood yn "mewnforio gwaith i Gymru"

"Roedd hyn yn golygu bod cynllunio ein cynhyrchiad a'r llif arian yn anodd iawn," meddai'r cwmni.

"Roedd yn drafferthus iawn nad oedd gan Pinewood gynrychiolydd wedi'u lleoli yng Nghymru oedd ar gael yn hawdd i ni."

Ychwanegodd cyfarwyddwr Joio, Roger Williams, mai gweledigaeth Pinewood oedd "mewnforio gwaith i Gymru" yn hytrach na chreu cynyrchiadau lleol.

Fe wnaeth drama Bang ennill gwobrau yng Ngŵyl Ffilm a Theledu Efrog Newydd yn ogystal â'r Ŵyl Cyfryngau Celtaidd diweddar, a hynny ar ôl gwario dros £2.5m o'u cyllideb o £2.8m yng Nghymru.

'Cefnogaeth sylweddol'

Ym mis Tachwedd fe gyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates fod Pinewood wedi gwneud "penderfyniad masnachol" i dynnu nôl o'r cytundeb, gan drosglwyddo cyfrifoldeb dros y gronfa yn ôl i'r llywodraeth.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru ei fod yn "darparu cefnogaeth sylweddol i ffilmiau a phrosiectau Cymreig cynhenid sy'n cael eu darlledu ar y teledu a phlatfformau digidol".

"Er enghraifft roedden ni'n falch o gefnogi'r ddrama BBC hynod lwyddiannus wnaeth dorri recordiau, Un Bore Mercher, gafodd ei chynhyrchu'n ddwyieithog ac yn llawn talent Gymreig o'r radd flaenaf."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol