Helpu cleifion i yfed digon o ddŵr

dwr ysbyty Image copyright Stephen Cleary
Image caption Bydd cloriau melyn yn cael eu rhoi ar jygiau dwr rhai cleifion

Mae nyrsys o Brifysgol De Cymru yn arwain arbrawf gyda jygiau dŵr er mwyn annog cleifion i yfed digon.

Bydd cloriau melyn, yn hytrach na'r cloriau glas arferol, yn cael eu rhoi ar jygiau dŵr cleifion sydd mewn peryg o ddioddef o ddiffyg hylif.

Cafodd y syniad ei awgrymu gan griw o nyrsys sydd yn hyfforddi ym Mhrifysgol de Cymru, ac mae Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant wedi cyflwyno'r drefn newydd fel arbrawf.

Dywedodd Donna Walker, un o'r myfyrwyr: "Ein syniad oedd cyflwyno awgrym gweledol syml, sydd yn dangos pa gleifion ddylai gael eu monitro ar gyfer diffyg hylif."

"Caru'r syniad syml yma"

Mae diffyg hylif yn medru achosi trafferthion iechyd difrifol ac mae nifer o gleifion yn dioddef cymhlethdodau diangen os nad ydyn nhw'n yfed digon.

Dywedodd y myfyriwr Charlotte Phillips: "Mae nyrsys a doctoriaid wedi cysylltu â ni o bob rhan o Brydain, a hyd yn oed Awstralia, i ddweud bod yn caru'r syniad syml yma."

Yn ol Donna Walker: "Mae'r gost ychwanegol o tua 70c i bob clawr melyn yn rhatach o lawer na thrin cyflyrau sy'n dod yn sgil diffyg hylif, ac yn costio tua £500m o'r gwasanaeth iechyd."

Pynciau Cysylltiedig