Abertawe 'angen gwyrth' i aros yn yr uwch gynghrair

Mawson ac Abraham Image copyright Getty Images

Mae seithfed tymor Abertawe ar fin dod i ben yn Uwch Gynghrair Lloegr gyda'r Elyrch yn paratoi i wynebu Stoke yng ngêm olaf o'r tymor yn Stadiwm Liberty.

Mae'n bosib mai hon fydd gêm olaf y ddau glwb yn Uwch-Gynghrair Lloegr. Mae Stoke eisoes i lawr ac mae Abertawe angen 'gwyrth' yn ôl eu rheolwr Carlos Carvalhal er mwyn aros fyny.

Os am unrhyw obaith, mae'n rhaid i Abertawe ennill a gobeithio y bydd y pencampwyr, Man City, yn rhoi crasfa i Southampton.

Ond dyw ennill yn unig ddim digon- mae'n rhaid bod 10 gôl o wahaniaeth o blaid Abertawe rhwng y ddau glwb ar ddiwedd y prynhawn.

Chwaraewyr yn gadael

Mae hynny yn ofyn mawr wrth feddwl nad yw Abertawe wedi llwyddo i sgorio un gôl yn ei chwech o'i wyth gêm ddiwethaf.

Maen nhw hefyd ar rediad o wyth gem heb ennill.

Image copyright Getty Images
Image caption Fydd y rheolwr ddim yn parhau gyda'r clwb y tymor nesaf

Mae hi wedi bod yn wythnos galed a rhwystredig i'r Elyrch ar y maes ac oddi ar y maes chwarae.

Wedi'r golled o 1-0 yn erbyn Southampton nos Fawrth daeth cyhoeddiadau lu ynglŷn â chwaraewyr sydd wedi bod yn rhan allweddol o hanes diweddar Abertawe yn gadael ar ddiwedd y tymor.

Mae Leon Britton ac Angel Rangel y ddau sydd wedi codi trwy'r cynghreiriau gyda'r clwb dros y blynyddoedd wedi dweud na fydden nhw'n derbyn cytundeb newydd ar ddiwedd y tymor.

Yn ogystal, mae'r clwb hefyd wedi cadarnhau na fydd y rheolwr Carlos Carhalhal yn ymestyn ei gytundeb ef ar ddiwedd y tymor chwaith.

Daeth Carvalhal yn rheolwr ym mis Rhagfyr 2017 ar ôl i Paul Clement gael ei ddiswyddo.

Bryd hynny roedd Abertawe ar waelod y tabl a phum pwynt yn glir o'r safleoedd diogel yn y gynghrair.

'Pethau ar chwâl'

Yn ei gynhadledd i'r wasg ddydd Gwener roedd Carvalhal yn cymharu ystadegau yn ystod ei gyfnod ac yn y gemau cyn iddo gymryd drosodd fel rheolwr, gan awgrymu fod y niwed wedi'i wneud cyn iddo ddod yn rheolwr.

Un sydd wedi bod yn gwylio Abertawe'n gyson ar hyd y tymor yw Sylwebydd Pêl-droed BBC Cymru, Dylan Griffiths.

"Mi gafodd Carvalhal y dechrau perffaith i'w gyfnod fel rheolwr gyda buddugoliaeth yn ei gem agoriadol yn erbyn Watford - mi gafwyd buddugoliaethau hefyd yn erbyn Lerpwl, Arsenal a West Ham, ond er y dechrau da mi aeth pethau ar chwâl i'r Elyrch," meddai.

Wrth i Abertawe ddechrau paratoi ar gyfer tymor nesaf, mae nifer o'r cefnogwyr yn anfodlon iawn gyda sut mae'r clwb yn cael ei redeg.

Image copyright Getty Images
Image caption Dyw rhai o'r cefnogwyr ddim yn hapus gyda chadeirydd y clwb, Huw Jenkins

Mae sawl un yn galw ar y cadeirydd Huw Jenkins hefyd i gamu o'r neilltu.

Yn ogystal â chwilio am reolwr newydd mae Dylan Griffiths hefyd yn credu gallai sawl un o chwaraewyr mwyaf dylanwadol Abertawe adael y Liberty ar ddiwedd y tymor.

"Mae Abertawe yn edrych am reolwr arall - ac yn wynebu bywyd yn y Bencampwriaeth. Y peryg ydy y bydd chwaraewyr fel y golwr Lukasz Fabianski a'r amddiffynnwr Alfie Mawson yn gadael hefyd," meddai.

Yn fathemategol dyw'r daith ddim ar ben i Abertawe ac mae'r cefnogwyr yn gobeithio bydd darbi de Cymru yn digwydd eto'r tymor nesaf.

Image copyright Reuters
Image caption Cafodd Caerdydd gêm gyfartal yn erbyn Reading oedd yn ddigon i sicrhau eu lle yn yr uwch gynghrair

Wrth i'r Elyrch chwarae ddydd Sul, bydd Caerdydd yn dathlu gyda thaith arbennig o amgylch y brif ddinas ar ôl eu dyrchafiad.

Ar ddiwedd y daith honno a fydd siwrnai Abertawe yn Uwch Gynghrair Lloegr wedi dod i ben?

Bydd modd dilyn yr holl gyffro brynhawn Sul ar lif byw arbennig BBC Cymru Fyw.

Straeon perthnasol