Lluniau: Gŵyl Fwyd Caernarfon 2018

Daeth yr haul i dywynnu ar drydedd gŵyl fwyd tref Caernarfon ar 12 Mai 2018 gyda miloedd yn ymweld unwaith eto.

Dyma flas ar y diwrnod:

Image copyright Iolo Penri
Image caption Haleliwia, diolch byth am yr haul! Roedd Band Pres Llareggub yn dod ag ysbryd parti i'r strydoedd
Image copyright Iolo Penri
Image caption Maes Caernarfon dan ei sang
Image copyright Iolo Penri
Image caption Chris 'Foodgasm' Roberts yn coginio asado cig oen i bobl y dre o fewn waliau Castell Caernarfon
Image copyright Iolo Penri
Image caption Tisho jam arni? Mae 'na ddigon o ddewis
Image copyright Iolo Penri
Image caption Hir yw pob ymaros tra mae'r nionod yn ffrio
Image copyright Iolo Penri
Image caption Mae wal yr Anglesey ar lan y Fenai bob amser yn denu yn y tywydd braf ond roedd mwy fyth yno i fwynhau bwyd a cherddoriaeth y penwythnos hwn
Image copyright Iolo Penri
Image caption Ydi hi am fwyta'r mochyn yna?
Image copyright Iolo Penri
Image caption Cwrw Cymreig yn llifo
Image copyright Iolo Penri
Image caption "Madarch-i fwyd da yma..."
Image copyright Iolo Penri
Image caption Mae'n rheol - os ydych chi'n blentyn ac mewn gŵyl, rhaid ichi baentio eich wynebau!
Image copyright Iolo Penri
Image caption Sesiwn werin gan Gwilym Bowen Rhys. Tybed fyddai Edward 1af wedi gallu dychmygu hyn yng nghysgod waliau ei gastell?
Image copyright Iolo Penri
Image caption Mae'r holl fwyd da ma'n gwneud i bobl fod eisiau dawnsio!
Image copyright Iolo Penri
Image caption Mae dawnswyr Caernarfon yn haeddu'r peint yna ar ôl perfformio
Image copyright Iolo Penri
Image caption Mae'r ŵyl eleni wedi ehangu i gynnwys Doc Fictoria a'r promenâd yn y dref
Image copyright Iolo Penri
Image caption Wneith pobl sylwi bod y cacennau yma wedi eu gwneud o gardbord?
Image copyright Iolo Penri
Image caption Mae'r arogleuon da wedi denu'r creaduriaid yma o'r Fenai
Image copyright Iolo Penri
Image caption Côrnarfon yn ychwanegu at liw y diwrnod

Pynciau Cysylltiedig