Arestio dyn ar amheuaeth o ddynladdiad yng Nghaerdydd

Heol Richmond yn Y Rhath Image copyright Google
Image caption Daeth aelod o'r cyhoedd o hyd i'r dyn ar y stryd ar Heol Richmond

Mae dyn 23 oed o ardal Sblot yng Nghaerdydd wedi cael ei arestio ar amheuaeth o ddynladdiad wedi marwolaeth dyn arall yn y ddinas nos Lun.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Heol Richmond yn Y Rhath am tua 22:20 ar ôl i aelod o'r cyhoedd ddod o hyd i ddyn yn y stryd.

Fe gafodd ei drin gan barafeddygon ond bu farw yn y fan a'r lle.

Dyw'r dyn heb gael ei adnabod yn ffurfiol ond yn ôl Heddlu De Cymru y gred yw ei fod yn 48 oed ac o Dredelerch.

Mae archwiliad post mortem yn cael ei gynnal ac mae swyddogion yn rhoi cefnogaeth i deulu'r dyn.

Mae'r llu'n apelio am wybodaeth wrth ymchwilio i amgylchiadau'r farwolaeth.

Mae ditectifs yn awyddus i glywed gan unrhyw un welodd ffrwgwd yn yr ardal ger yr YMCA am tua 21:10.