Galw am roi asid ffolig mewn holl gynnyrch blawd

dynes beichiog Image copyright Science Photo Library

Dylai asid ffolig gael ei ychwanegu at yr holl gynnyrch blawd sy'n cael ei werthu yn y DU, yn ôl AS o Gymru.

Mewn dadl yn San Steffan ddydd Mercher bydd Owen Smith yn dadlau y byddai ychwanegu asid ffolig at flawd yn haneru nifer y babanod sy'n cael eu geni â spina bifida ac anenseffali.

Mae 87 gwlad ar draws y byd eisoes wedi newid eu deddfwriaeth er mwyn sicrhau bod yn rhaid i asid ffolig gael ei ychwanegu at flawd a chynnyrch perthnasol.

Mae Llywodraeth y DU wedi gwrthod galwadau i wneud yr un peth, ond yn ôl Mr Smith fe ddylen nhw feddwl eto.

'Cam syml'

"Bob wythnos ym Mhrydain mae dau o blant yn cael eu geni gyda sbina biffida ac anseffali, a bob dydd mae dau feichiogrwydd yn cael eu terfynu o ganlyniad i ddiagnosis o spina bifida," meddai.

"Rydyn ni wedi gwybod ers dros 20 mlynedd bellach fod modd o leiaf haneru'r nifer yna os ydyn ni'n cymryd cam syml a gorfodi blawd i gael ei gryfhau gydag asid ffolig.

"Dwi'n meddwl bod hyn yn rhywbeth y gallai ac y dylai'r llywodraeth ei wneud. Mae 80 o wledydd, gan gynnwys yr UDA, eisoes wedi gwneud a dwi'n credu y dylen ni hefyd."

Mae diffyg asid ffolig yn un o'r pethau sy'n gallu arwain at ddiffygion niwral mewn plant yn y groth, ac mae'n datblygu'n gynnar mewn beichiogrwydd.

Image copyright Science Photo Library
Image caption Mae calsiwm, haearn a rhai fitaminau eisoes yn cael eu hychwanegu at flawd gwyn

"Dyna pam fod y cyngor cyffredinol yn y DU yn dweud y dylai merched sy'n mynd yn feichiog ychwanegi asid ffolig i'w diet," meddai AS Llafur Pontypridd.

"Mae llawer o fenywod sydd ddim yn gwneud hynny, yn enwedig rhai o gefndiroedd dosbarth gweithiol.

"Y broblem yw bod y diffygion yma'n datblygu yn gynnar yn y beichiogrwydd felly mewn gwirionedd mae'n rhaid i chi gymryd asid ffolig cyn beichiogi er mwyn sicrhau ei fod yn gweithio.

"Yr unig ffordd o sicrhau hynny yw i'w gyflwyno mewn cynnyrch blawd."

Mae llywodraethau Cymru a'r Alban wedi datgan cefnogaeth i'r syniad, ac ym mis Rhagfyr 2017 fe wnaeth y ddwy lywodraeth ysgrifennu at Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth y DU, Jeremy Hunt yn galw arno i gyflwyno'r newid ar lefel DU gyfan.

Pynciau Cysylltiedig