'Pum aelod o staff llywodraeth' ar reoliadau'r Gymraeg

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
"Loads" o swyddogion yn gweithio ar y rheoliadau iaith, meddai Eluned Morgan

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod hyd at bum aelod o staff yn gweithio ar reoliadau'r Gymraeg.

Daw hynny wedi i Weinidog y Gymraeg, Eluned Morgan ddweud wrth bwyllgor o ACau ym mis Ionawr fod "loads" o swyddogion yn gweithio arnynt.

Aeth ymlaen i ddweud, "Dwi wedi cyfarfod sawl un ohonyn nhw sy'n gwybod eu pethau", cyn dweud bod staffio yn fater i'r Ysgrifennydd Parhaol Shan Morgan.

Yn dilyn hynny fe wnaeth Plaid Cymru gyhuddo Llywodraeth Cymru o beidio â bod yn ddigon tryloyw am nifer y staff sy'n gweithio ar reoliadau'r iaith Gymraeg.

'Diffyg tryloywder'

Dri mis wedi i Ms Morgan ymddangos o flaen y pwyllgor, ysgrifennodd yr Ysgrifennydd Parhaol i ddweud: "Rwyf yn fodlon bod yna ddigon o swyddogion polisi o fewn yr adran i symud y gwaith hwn ymlaen yn unol â blaenoriaethau gweinidogol."

Mae Arweinydd y Tŷ, Julie James bellach wedi cadarnhau bod 40 aelod o staff yn gweithio yn yr adran iaith Gymraeg, gyda phump ohonynt yn rhannu'u hamser rhwng Mesur y Gymraeg a Safonau'r Gymraeg yn dibynnu ar y llwyth gwaith.

Ond mae AC Plaid Cymru, Sian Gwenllian wedi dweud ei bod hi'n "destun rhwystredigaeth" fod yr ymateb diweddaraf dal "methu ateb cwestiwn syml".

Image caption Dywedodd Sian Gwenllian AC nad oedd hi'n fodlon â'r ymateb diweddaraf

"Er gwaethaf fy ymholiad gwreiddiol am y nifer sy'n gweithio'n benodol ar y Safonau, roedd yr ymateb yn cyfeirio at y nifer sy'n gweithio ar Fil y Gymraeg a Safonau'r Gymraeg," meddai.

"Nid oes modd felly gwybod sawl un o'r pum unigolyn sy'n gweithio'n benodol ar y Safonau - na chwaith, os ydi'r pump, pa ganran o'u gwaith sy'n canolbwyntio ar y Safonau?

"Mae'r broses o gael gwybodaeth sylfaenol gan y Llywodraeth yn un boenus o araf ac yn arwydd o'i diffyg tryloywder ac ofn craffu.

"Byddaf yn ysgrifennu eto at Arweinydd y Tŷ ac yn gobeithio am eglurder ar fyrder. Nid yw hyn yn ddigon da."

Straeon perthnasol