JCB yn cau eu ffatri sy'n cyflogi 30 o staff ym Mhowys

JCB Image copyright Google

Mae cwmni JCB Power Products wedi cadarnhau y byddan nhw'n cau eu ffatri yn Y Drenewydd fel rhan o gynllun ailstrwythuro.

Mae'r ffatri ym Mhowys, sy'n cyflogi 30 o bobl, yn cynhyrchu generaduron disel.

Mewn datganiad dywedodd y cwmni y byddan nhw nawr yn cynhyrchu'r generaduron ar safleoedd eraill y cwmni yn Hixon, Sir Stafford, a Delhi yn India.

Ychwanegodd y cwmni y bydd yr holl weithwyr sy'n cael eu heffeithio gan gau'r ffatri yn cael cynnig swyddi eraill o fewn grŵp ehangach JCB.

Pynciau Cysylltiedig