Dwyn beiciau cwad yn 'deimlad ofnadwy'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Colli beiciau cwad yn 'deimlad ofnadwy' i ffermwr

18 Mai 2018 Diweddarwyd 21:05 BST

Mae Heddlu Dyfed Powys yn cynghori ffermwyr i fod yn wyliadwrus wedi i 30 o feiciau cwad gael eu dwyn yn ardal y llu ers mis Tachwedd.

Mae 18 beic wedi eu dwyn yn Sir Gaerfyrddin, gyda 13 o'r rheiny wedi cael eu dwyn o ffermydd yn y sir ers mis Mawrth.

Mae ffermwr o ardal Caerfyrddin, oedd eisiau aros yn ddienw, wedi dweud wrth BBC Cymru bod lladrad liw nos ar y fferm wedi cael ergyd ar ei hyder, ar ôl iddo golli dau feic cwad mewn un noson.