Cyflogi myfyrwyr o Goleg Meirion-Dwyfor yn Yr Almaen

  • Cyhoeddwyd
weldio

Mae nifer o fyfyrwyr cwrs weldio Coleg Meirion-Dwyfor wedi cael cynnig gwaith yn Yr Almaen wedi iddynt greu argraff yn ystod profiad gwaith.

Fe aeth 14 o fyfyrwyr campws Dolgellau i gael profiad gwaith yn ffatri wydr Weigand-Glas GmbH yn Steinbach am Wald, Bavaria.

Mae'r cwmni yn gwneud poteli gwin ymhlith deunyddiau gwydr eraill.

Wedi iddynt dreulio pythefnos ym mhob adran o'r ffatri fe gawsant gynnig gwaith.

Yn ogystal â chael cynnig telerau a chyflog cystadleuol mae'r myfyrwyr hefyd wedi cael cynnig 170 awr o wersi Almaeneg.

Mae chwech wedi derbyn y swyddi a'u bwriad yw symud i'r Almaen wedi iddynt gwblhau eu cwrs yng Ngholeg Meirion-Dwyfor.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Dafydd Hughes yn dweud ei fod wrth ei fodd ac yn edrych ymlaen i fynd i'r Almaen

'Dal mewn sioc'

Dywedodd Dafydd Hughes sy'n 20 oed ac o Bwllheli: "Mi es i allan i'r Almaen i gael profiad gwaith nid swydd! Dwi wrth fy modd fy mod wedi cael cynnig gweithio yn y ffatri ac i ddysgu Almaeneg.

"Dwi wedi penderfynu derbyn y swydd gan y bydd hi'n gychwyn gwych i fy ngyrfa."

Disgrifiad,

Mae tiwtor y cwrs weldio, Gwyn Williams, yn dweud bod amrywiol sgiliau y myfyrwyr yn gaffaeliad iddynt

Un arall sydd wedi derbyn y cynnig yw Sam Buffery, 19 oed, o Dywyn. Dywedodd e ei fod dal mewn sioc.

"Dwi wrth fy modd yn weldio," meddai, "ac fe fwynheais fy amser ar y cwrs - mae fy rhieni wir yn falch ac mae hynny yn fy ngwneud yn hapus."

Dywedodd tiwtor y cwrs weldio Gwyn Williams: "Dyma gyfle gwych i'n myfyrwyr a dwi'n falch bod eu sgiliau yn cael eu cydnabod gan gwmni mor flaenllaw.

"Mae'r myfyrwyr a aeth i'r Almaen yn llysgenhadon gwych i'r coleg. Ry'n yn falch bod yr hyn y maent wedi'i ddysgu yn y coleg wedi gosod seiliau cadarn i'w gyrfaoedd."