Gwerthu cwrs rasio Ffos Las yn Sir Gâr 'er mwyn ehangu'

Published
image captionMae'r trac yn Ffos Las yn filltir a hanner o hyd ac wedi ei lleoli ar hen waith glo brig

Mae cwrs rasio ceffylau Ffos Las yn Sir Gâr wedi cael ei werthu i gwmni traciau rasio mwyaf Prydain.

Roedd Arena Racing Company eisoes yn rheoli'r safle ond nawr maen nhw wedi prynu'r busnes i gyd, sydd wedi bod yn cynnal rasys a digwyddiadau eraill ers 2009.

Mae cwmni ARC eisoes yn berchen ar 14 trac rasio arall, gan gynnwys rhai Cas-gwent, Windsor, a Chaerfaddon.

Dywedodd Cadeirydd Ffos Las, Dai Walters, y byddai'r gwerthiant yn "caniatáu i'r safle ehangu, drwy ddefnyddio arbenigedd a phrofiad y cwmni gyda chyrsiau eraill".

Maint yn cyfri

Cafodd Ffos Las ei godi ar 608 o erwau ar safle hen waith glo brig ger Trimsaran yng Nghwm Gwendraeth ar gost o £30 miliwn.

Yn ystod 2018 bydd trac milltir a hanner o hyd yn cynnal 19 o rasys, gan gynnwys Pencampwriaeth Dros y Clwydi Cymru yn yr hydref.

Ond mae nifer y rasys sydd wedi bod yn cael eu cynnal yno wedi bod yn anghyson ers i'r cwrs gael ei agor, ac mae'r bwrdd rheoli wedi wynebu sawl her ariannol.

image copyrightGetty Images

Dywedodd Prif Weithredwr ARC Martin Cruddace: "Rydyn ni wrth ein boddau'n croesawu Trac Rasio Ffos Las i'r cwmni, a bod Dai Walters yn aros yn ei flaen i fod yn Gadeirydd Anrhydeddus y cwrs."

"Wrth i gyrsiau rasio wynebu costau cynyddol, ac ansicrwydd ynglŷn â hawliau darlledu, rydyn ni'n credu bod maint busnesau yn bwysicach nac erioed," meddai Mr Cruddace.

"Yn ogystal â hynny, fe fyddwn ni'n parhau i drafod gyda hyfforddwyr i sicrhau bod ein busnes yn parhau i wella'r profiad i randdeiliaid hefyd."

Cyngherddau cerddoriaeth

Dywedodd Dai Walters fod y datblygiad yma yn un "cyffrous".

"Mae Ffos Las yn darparu llwyfan ar gyfer rasio yng Nghymru, ac yn rhoi cyfle i bobl ymweld â'r rhan brydferth hon o orllewin Cymru.

"Mae'r adnodd wedi darparu swyddi yn yr ardal ac wedi rhoi budd i'r economi.

"Fe fydd y datblygiad hwn yn caniatáu i Ffos Las ehangu drwy ddefnyddio arbenigedd a phrofiad y cwmni gyda chyrsiau eraill".

"Fe fydd modd iddyn nhw elwa o ddigwyddiadau eraill, sydd wedi bod yn broblem i ni gydol yr amser, a darparu mwy o gyfleoedd i ffwrdd o'r calendr rasio, drwy gynnal cyngherddau cerddoriaeth fawr."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol