Carcharu dyn am oes am lofruddio'i wraig ym Mangor

Published
image copyrightHeddlu Gogledd Cymru
image captionRoedd y llys wedi clywed fod Paul Jordan â phroblemau iechyd meddwl, gan gynnwys paranoia

Mae dyn o'r Felinheli yng Ngwynedd wedi cael ei garcharu am oes am lofruddio ei wraig yn ei chartref ym Mangor.

Cafodd Elizabeth 'Betty' Jordan, 53, ei thrywanu i farwolaeth gan ei gŵr Paul Jordan, 54, yn ardal Maesgeirchen ym mis Gorffennaf y llynedd.

Bydd Jordan yn treulio o leiaf 14 mlynedd dan glo.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Mr a Mrs Jordan wedi gwahanu, a bod Mr Jordan wedi gyrru i'r cartref priodasol a'i thrywanu am ei fod yn credu bod ei wraig yn cael perthynas â rhywun arall.

Bu farw Mrs Jordan yn yr ysbyty yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw.

'Salwch meddwl difrifol'

Roedd Jordan wedi pledio'n euog i ddynladdiad ar ôl cyfaddef ei fod wedi estyn cyllell o'r gegin a thrywanu ei wraig mewn ystafell wely, ond roedd yn gwadu ei llofruddio.

Yn ystod yr achos roedd yr amddiffyniad yn mynnu bod Jordan yn dioddef o salwch meddwl difrifol, ac nad oedd yn ei iawn bwyll.

Ond yn ôl yr erlyniad roedd wedi teithio i Fangor o'r Felinheli gyda'r bwriad o ladd ei wraig.

image copyrightHeddlu Gogledd Cymru
image captionBu farw Betty Jordan ar 31 Gorffennaf y llynedd

Clywodd y llys fod Jordan yn gweithio i BT, yn uchel ei barch ac yn gyn-lywodraethwr ysgol.

Dywedodd seiciatrydd wrth y llys fod ganddo broblemau iechyd meddwl gan gynnwys paranoia.

Ond clywodd y llys nad oedd tystiolaeth bod Mrs Jordan, oedd yn ofalwr, mewn perthynas â rhywun arall.

'Atgofion rhyfeddol'

Wedi'r ddedfryd fe apeliodd teulu Mrs Jordan ar bobl i roi cymorth a chefnogaeth i unrhyw un annwyl sydd o bosib yn dioddef problemau iechyd meddwl neu alcohol.

Dywedodd y teulu mewn datganiad eu bod yn gobeithio atal eraill "rhag mynd trwy'r hyn rydym ni wedi'i ddioddef mewn naw mis o alaru".

"Does neb yn ennill yn yr amgylchiadau yma... fedrwn ni fyth ddod â Mum yn ôl, ond fe fyddwn ni wastad ag atgofion rhyfeddol ohoni."

Dywedodd arweinydd yr ymchwiliad, y Ditectif Uwch Arolygydd Brain Kearney o CID Caernarfon fod Paul Jordan "wedi amddifadu eu plant o'u rhieni" wedi ymosodiad "treisgar a direswm".

Ychwanegodd fod yr heddlu'n "gweld cynnydd yn lleol a chenedlaethol mewn troseddau treisgar lle mae gormod o alcohol neu lesiant meddwl unigolyn wedi bod yn ffactor cyfranogol".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol