Cip tu ôl i'r llen ar briodas frenhinol Elin Manahan Thomas

Published
image captionRoedd Elin Manahan Thomas yn gyfarwydd iawn â Chastell Windsor gan ei bod wedi bod yn byw yno 18 mlynedd yn ôl.

Dim bob dydd mae rhywun yn cael eu llongyfarch gan un o sêr Hollywood, a hynny ar ôl perfformio mewn priodas frenhinol, ond dyna oedd un o'r uchafbwyntiau i Elin Manahan Thomas oedd yn canu'r gân agoriadol ym mhriodas y Tywysog Harry a Meghan Markle ddydd Sadwrn.

Bu'r soprano o Abertawe yn siarad am y profiad o ganu yn y briodas yng Nghapel San Siôr, Castell Windsor, ar raglen Bore Cothi ar Radio Cymru, gan ddatgelu sut gwnaeth 'strop' gan un o'r morynion priodas wneud iddi hi ymlacio:

O'n i yn nerfus, achos mae hi'n foment fawr ac yng nghefn fy mhen o'n i'n meddwl 'dyma'r funud maen nhw'n mynd i'w chware ar y newyddion non-stop wrth ei bod hi'n cerdded i lawr drwy'r capel' - y frawddeg agoriadol yna.

Ond wrth ein bod yn aros am yr ail ffanffêr i ddechrau fe glywson ni ferch fach yn sgrechian tu fas, ac mae'n debyg mai un o'r merched bach oedd yno a'i bod wedi cael real 'strop'. A nath e wneud i fi chwerthin achos roedd e jyst fel priodas go iawn, priodas teuluol: llond capel o ffrindiau a theulu.

Felly a'th y nerfau, ac unwaith 'o'n i wedi gwneud y frawddeg gynta' 'na a gweld Meghan yn dod lawr o'n i'n meddwl 'reit 'wy'n hapusach nawr, allai ymlacio dipyn bach'.

media captionShân Cothi yn holi’r gantores Elin Manahan Thomas

Byw yn y castell

Ryw 18 mlynedd yn ôl ro'n i'n byw yn y castell yn Windsor. Dyna ble dechreues i mas, mewn ffordd, achos roedd ffrind imi o'r coleg yn canu yn y côr a buon ni'n rhannu tŷ yn y castell.

Am ddwy flynedd felly fues i mewn a mas o'r capel yna lot pan o'n i'n iau felly roedd yn hyfryd i fod yn ôl yna.

image copyrightMark Milan

Roedd 'na hen ffrindiau ymysg y criw hefyd felly roedd yn deimlad cyfforddus iawn a'r briodas i gyd yn teimlo'n relaxed iawn a gwên ar wynebau pawb.

Ar ôl yr holl ffwdan o roi'r pasborts mewn fel bod nhw'n gwybod pwy o'n i o ran yr ochr security, pan ddechreuodd y briodas ei hunan roedd yn teimlo jyst fel priodas.

Y gân

Ges i'r rhagalwad nôl ym mis Mawrth ac roedd y penderfyniad [am y gân gan Handel] wedi ei wneud yn barod a Meghan wedi penderfynu mai dyna beth roedd hi mo'yn cerdded mewn iddo fe.

O'n i ddim yn cael gwybod beth oedd unrhyw un arall yn gwneud, a doedd neb arall yn gwybod beth o'n i'n wneud, ond 'o'n i'n teimlo o'r dechrau 'mod i'n gwybod pa fath o awygyrlch o nhw mo'yn.

Be wnes i licio fwya oedd canu Cwm Rhondda! Roedd y dewis o emynau yn briliant.

Beckham, Idris Elba a George Clooney

Rwy'n ffan mawr o wylio Suits [y gyfres roedd Meghan Markle yn actio ynddi] ac wrth gwrs roedd yr actorion i gyd yna.

image captionRoedd cael ei chyfarch gan George Clooney a'i wraig Amal yn un o'r uchafbwyntiau i Elin Manahan Thomas

Weles i gwpl o'r actorion ar y dechrau a wnaethon nhw ddymuno pob lwc imi. Wedyn ar y diwedd dyma pawb yn dod mas heibio i ble roedden ni'n sefyll a, chware teg, yn stopio i longyfarch fi ac yn garedig iawn yn siarad gyda fi.

Y rhai sy'n sticio yn y cof yw David Beckham - roedd honno'n foment fawr - ac wedyn yn dod trwy'r eglwys, Idris Elba, ac ar ben hynny George Clooney ac Amal [ei wraig] a wnaethon nhw stopio hefyd a fy llongyfarch i.

Tase gyda fi ryw 'list fwced' 'wy'n credu fydden i wedi ticio jyst abowt popeth nawr!

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Oedd dim hawl gyda ni i gymryd lluniau ond fydden i ddim wedi mo'yn gwneud achos roedd pawb yna fel ffrindiau. Doedd 'na neb yna jyst o ran y sioe, oedd e'n deimlad hyfryd, cynnes iawn bod pawb wirioneddol yna i gefnogi'r pâr.

Weles i'r tywysog wrth iddo fynd heibio a wedodd Harry "Good luck". Wel, 'pob lwc i chi'! O'n i'n teimlo fod e ddim yn rhy nerfus, oedd e'n amlwg yn edrych ymlaen, ac o wylio'r ffilm nôl wedyn o pan o'n i'n canu a Meghan yn cerdded lan, o'n i'n gweld dagrau yn ei lygaid ac o'n i'n meddwl eu bod wedi dewis yn dda iawn o ran gosod yr awyrgylch.

image copyrightWPA Pool
image captionDavid a Victoria Beckham yn cyrraedd y gwasanaeth priodas

Huw Fash i'r adwy

Ro'n i wedi cael ffrog o Monsoon ac roedd eisiau het arnai so es i'n syth at Huw Rees, Huw Fash, a chware teg nath e jobyn anhygoel. 'Na'th e altro'r ffrog a fe nath yr het i fynd gyda'r ffrog a gyda'r gemwaith hyfryd o Clogau.

Ma 'da fi atgofion cryf a hapus a dwi jyst yn falch mod i wedi cael cymryd rhan mewn diwrnod hapus, hapus - a fi nôl nawr yn bwyta teisen gyda fy nghoffi ar ôl mis o fod yn ofalus!