'Teimlo'n bositif' am fynd nôl i Fanceinion wedi ymosodiad

Published
image copyrightLlun teulu
image captionVanessa Leach gyda'i merch, Emily, oedd yn Arena Manceinion noson yr ymosodiad

Mae dynes o Sir y Fflint yn dweud bod ei theulu'n teimlo'n "bositif" am ddychwelyd i Fanceinion gyda'i gilydd am y tro cyntaf ers yr ymosodiad terfysgol flwyddyn yn ôl.

Ond yn ôl Vanessa Leach o Fwcle, dyw ei merch Emily dal ddim yn gallu siarad gyda hi am ddigwyddiadau'r noson honno.

Cafodd 22 o bobl eu lladd a dwsinau eu hanafu wedi i fom ffrwydro yn Arena Manchester ar 22 Mai 2017, wrth i bobl adael cyngerdd y gantores Ariana Grande.

Bydd digwyddiad yn cael ei gynnal yn Sgwâr Albert yn y ddinas nos Fawrth i nodi blwyddyn ers yr ymosodiad.

'Dwi'm isho pwsho hi'

Roedd Ms Leach wedi mynd i gasglu ei merch a'i nai o'r cyngerdd pan glywodd hi "glec" y bom wrth aros amdanynt yn y car.

Cyrhaeddodd y ddau ohonynt yn fuan wedyn gan ddweud bod ffrwydrad wedi digwydd, ac fe arhoson nhw er mwyn rhoi cymorth i ferch arall oedd hefyd wedi bod yn y cyngerdd.

Yn ôl Ms Leach, mae ei merch yn parhau i fod yn gyndyn i siarad am y peth.

"Y sgyrsiau 'dan ni wedi'i gael ydi am beth falla fysa'n gallu digwydd eto, a dwi'n trio bod yn hollol agored efo hi a deud ella y buasai rhywbeth yn gallu digwydd eto," meddai.

media captionYmosodiad Manceinion wedi "newid y ffordd dwi'n mynd at bethau"

"Ond ar wahân i hynny, does na'm llawer o sgyrsiau'n digwydd.

"'Dan ni'n siarad yn bositif iawn am Ariana Grande, mae hi'n gwrando ar y gerddoriaeth drwy'r amser, mae hi'n bositif iawn am fynd nôl i'r arena, dim problem o gwbl. Ond am y noson yna, does dim sgwrs o gwbl."

Mae'n cyfaddef fod hynny'n ei "phoeni", ond bod cyngor gan y Manchester Resilience Hub sydd yn cynorthwyo dioddefwyr yr ymosodiad wedi tawelu ei meddwl.

"Dwi'm isho pwsho hi i siarad amdano fo, dwi'm isho iddi hi deimlo fel bod rhaid iddi hi os ydi o'n mynd i ypsetio hi," meddai.

"Ond dwi'n meddwl bod o jyst ffordd hi o ddelio efo pethau, dwi jyst yn gobeithio pan fydd hi'n hŷn y bydd hi'n gallu siarad am y peth."

'Euogrwydd'

Ddydd Mawrth fe fydd hi a'i merch yn dychwelyd i Fanceinion gyda'i gilydd am y tro cyntaf ers yr ymosodiad, a dywedodd Ms Leach fod Emily'n "bositif am fynd nôl yna".

"Dwi'm yn meddwl bod hynny'n poeni hi o gwbl, dwi'n meddwl ei bod hi'n edrych ymlaen, mewn ffordd ryfedd, at gael mynd yn ôl a bod yna, dydi hynny ddim yn ofni hi," meddai.

Mae ganddi hi ei hun deimladau cymysg fodd bynnag.

"Dwi'n teimlo y bydd o'n dda i ni fod yn rhan ohono fo, ond mae genna i ryw deimlad sâl hefyd am fynd yn ôl achos dwi ddim yn gwybod pa fath o emosiynau ddeith nôl.

"Hefyd dwi'n teimlo rhyw fath o euogrwydd, achos bod ni ddim wedi cael ein heffeithio yn ofnadwy, dwi'n teimlo mod i ddim isho cymryd lle rhywun arall yna oedd wedi cael eu hanafu neu oedd wedi gweld pethau dychrynllyd."

Straeon perthnasol