Arweinydd newydd grŵp UKIP heb ddatgan swydd ei gŵr

Published
image copyrightCaroline Jones
image captionCaroline Jones gyda'i gŵr Alun Williams ar ddiwrnod eu priodas yn 2011

Mae BBC Cymru yn deall bod arweinydd newydd grŵp UKIP yn y Cynulliad wedi bod yn cyflogi ei gŵr ers dros flwyddyn heb iddi ddatgan hynny'n ffurfiol.

Mae Alun Williams wedi bod yn gweithio i Caroline Jones AC ers Ebrill 2017 fel gweithiwr achos cymunedol llawn amser.

Doedd y ffaith ei fod yn cael ei gyflogi ddim wedi'i ddatgan ar gofrestr buddiannau Ms Jones, fel sy'n rhaid gwneud dan reolau'r Cynulliad.

Dywedodd Ms Jones ei fod yn gamgymeriad, a bod hynny wedi cael ei gywiro ddydd Mawrth yn dilyn ymholiadau BBC Cymru.

'Ddim yn rhan o'i recriwtio'

"Doeddwn i ddim yn rhan o recriwtio fy ngŵr - MBS wnaeth ddelio â'r broses gydag ychydig iawn o gyfraniad gan fy swyddfa i," meddai Ms Jones mewn datganiad.

"Roedd y broses yn agored a theg, ac fe gafodd fy ngŵr ei ddewis am mai ef oedd y person gorau ar gyfer y swydd.

"Am mai MBS oedd yn delio â'r holl broses, roedd fy swyddfa yn credu y byddai'r Gofrestr Buddiannau yn cael ei ddiweddaru'n awtomatig.

"Unwaith y cefais fy ngwneud yn ymwybodol o'r camgymeriad fe wnes i ddiweddaru fy nghofrestr yn syth."

Fe ddaeth Ms Jones yn arweinydd grŵp UKIP yn y Cynulliad wedi i Neil Hamilton gael ei ddisodli'r wythnos diwethaf.

Mae BBC Cymru wedi gofyn am sylw gan Gomisiwn y Cynulliad.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol